„Dotacje na edukację / Inicjatywy”

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego zaprasza do udziału w konkursie  „Dotacje na edukację / Inicjatywy”. Konkurs ma charakter otwarty, pozwala zrealizować różnorodne działania (w tym online), np.: projekty edukacyjno-kulturowe i animacyjne; rezydencje; konferencje i seminaria; przygotowanie scenariuszy zajęć; szkolenia i warsztaty; wydawnictwa, w tym międzysektorowe programy edukacyjne. Program skierowany jest do:

    • osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli, animatorów, artystów, rodziców i opiekunów prawnych,
    • placówek oświatowych, w tym pozaszkolnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych,
    • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
    • grup nieformalnych.

Regulamin, opis, więcej szczegółów: https://instytutkorfantego.pl/

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice