Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku V kadencji

17 marca br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy V kadencji. Rada ta jest organem opiniodawczo – doradczym Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie w sprawach polityki rynku pracy. W jej skład wchodzi 6 osób, reprezentujących władze samorządowe, środowisko pracodawców oraz przedstawicieli organizacji związkowych.

Członków Rady na posiedzeniu powitał sekretarz miasta Adam Skowronek. Ze względu na trwającą pandemię koronowirusa , posiedzenie odbyło się w formie online. Nie przeszkodziło to natomiast w sprawnym zrealizowaniu wszystkich punktów porządku obrad,a jednym z nich był wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady.

Przewodniczącym gremium został wybrany jednogłośnie Wiesław Rak, który tę zaszczytną funkcję sprawował także w poprzedniej kadencji, wiceprzewodniczącym został Bogdan Seweryn.W Radzie zasiedli również: Artur Górny, Grzegorz Budis, Adam Flakus oraz Grażyna Hołyś-Warmuz.

Podczas posiedzenia omawiano sprawy bieżące oraz przedstawiono sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2020. Wśród spraw bieżących dokonano podsumowania działań Urzędu Pracy pod kątem pomocy pracodawcom i pracownikom w ramach realizacji tarcz antykryzysowych.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice