Finał budowy nowego łącznika drogowego coraz bliżej

Zgodnie z planem przebiega budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicą Stara Katowicka, a ulicami Konopnickiej i Matejki, które ułatwi skomunikowanie rejonu Hugo z pozostałą częścią miasta. Dzięki inwestycji mieszkańcy zyskają nowe połączenie samochodowe, rowerowe i piesze.
Jak informuje Wydział Infrastruktury Drogowej, obecnie na łączniku – w miejscu skrzyżowania z ulicami: Stara Katowicka, Konopnickiej i Matejki prowadzone są prace w zakresie podbudowy konstrukcyjnej nawierzchni jezdni, a także podbudowy ścieżki rowerowej i chodnika. Oprócz tego realizowane są roboty drogowe obejmujące przygotowanie zabudowy kolejnych warstw konstrukcyjnych (jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej) i budowę kanału technologicznego oraz oświetlenia – częściowo już wykonanych. W ostatnim czasie przeprowadzono również prace związane z budową muru oporowego, który zabezpiecza podporę ciepłociągu od strony nowej drogi. Wykonano też kanalizację deszczową.
Przypomnijmy, że termin zakończenia budowy nowego łącznika przewidziano pod koniec czerwca bieżącego roku. W ramach inwestycji powstanie jezdnia o długości około 400 m, chodniki, ścieżka rowerowa oraz oświetlenie. Budowa drogi wyniesie około 2,7 mln zł i zostanie w 75 % dofinansowana ze środków pochodzących z tzw. Funduszu Dróg Samorządowych.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice