Terminy rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022.

Załącznik nr 1

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2021/2022, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września 2021 r.

Załącznik nr 2

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września 2021 r.

Załącznik nr 3

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego – art. 130 ust. 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.).

W celu wypełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły należy zalogować się do systemu wspomagającego postępowanie rekrutacyjne za pośrednictwem strony:

http://slaskie.edu.com.pl

Termin złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły: 17 maja 2021 r. – 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice