Uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych przedłużony do dnia 16 lipca 2021

Za zgodą Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w Katowicach, Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie jako Gminny Komisarz Spisowy, ogłasza przedłużenie terminu naboru otwartego i konkurencyjnego uzupełniającego naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 16 lipca 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

1. mieć ukończone 18 lat,

2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie BIP

https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/007

Szczegółowe informacje o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 znajdują się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://spis.gov.pl/o-spisie/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice