Obchody Święta Wojska Polskiego

Okrągły srebrny medal z dużą literą A pośrodku i logiem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie na czerwonym tle.

Za nami Święto Wojska Polskiego. W tym roku, uroczystości dla miast obszaru działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie odbyły się w samo południe, 13 sierpnia na chorzowskim rynku.
W uroczystościach, oprócz władz samorządowych Chorzowa, Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Siemianowic Śląskich wzięli udział również kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji proobronnych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. Uroczystość uświetniła kompania reprezentacyjna 34 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej oraz Orkiestra Wojskowa z Bytomia.
Uroczysta zbiórka była okazją do dekoracji odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz do wręczenia wyróżnień i podziękowań. Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Piotr Rancia, w dowód uznania za podejmowane działania oraz doskonałą współpracę, pamiątkową statuetką oraz medalem uhonorował Prezydenta Siemianowic Śląskich Rafała Piecha oraz Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Michała Czaję.

Autor:

  • Adam Skowronek – sekretarz miasta

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska