Wakacyjna aktywność siemianowickich krótkofalowców

Grupowe zdjęcie członków siemianowickiego klubu łączności.

Mimo wakacji, członkowie siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM nie próżnują i wykazują zwiększoną aktywność. W ostatni weekend wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Katowicach w Ośrodku Szkolenia Wodnego „Garland” w Pyskowicach przy ulicy Nad Kanałem 7, tj. nad jeziorem Dzierżno. Celem tego przedsięwzięcia była integracja śląskich klubów LOK-owskich: gliwickiego klubu SP9KAG, tarnogórskiego klubu SP9KDU i siemianowickiego klubu SP9KJM i sprawdzenie się w warunkach terenowych. Program ćwiczeń przewidywał wiele dyscyplin i należało się z nimi zmierzyć. Już od piątku przybyli przedstawiciele klubów, a oficjalne otwarcie warsztatów nastąpiło w ostatnią sobotę o godzinie 10.00. Warsztaty otworzył prezes ZW LOK w Katowicach Leszek Waligóra SP9WZR, w towarzystwie dwóch przedstawicieli ZW LOK – dyrektora Biura Śląskiej Organizacji LOK w Katowicach ppłk. Rezerwy Ryszarda Kasprzyka i członka ZW LOK, a jednocześnie członka Bractwa Kurkowego Jacka Wichra. Poza przedstawicielami 3 śląskich klubów wzięli udział żołnierze 13. Śląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Katowicach. Jednym z celów warsztatów było bowiem między innymi uzgodnienie praktycznych aspektów współdziałania środowiska krótkofalowców z żołnierzami WOT na wypadek zagrożeń cywilizacyjnych i klęsk żywiołowych. Warsztaty obejmowały między innymi wymianę doświadczeń w zakresie łączności radiowych w warunkach polowych, w tym pracę radiostacji klubowych w sieci radiowej, zawodów radioorientacji sportowej, strzelania z broni pneumatycznej i innych dyscyplin sportowych. Spotkanie to służyło również wyróżnieniu najbardziej aktywnych klubów i ich operatorów okolicznościowymi pucharami. Warsztaty te w opinii uczestników były niezwykle udane, ponieważ poza integracją środowiska krótkofalarsko-wojskowego były okazją do sprawdzenia się w warunkach terenowych i przećwiczenia zaplanowanych zadań. Była to również rekreacja i aktywny wypoczynek wakacyjny. Do swych domów wszyscy powrócili zadowoleni i zrelaksowani z planami na najbliższe miesiące. Spotkanie to było też przymiarką do przyszłych terenowych zawodów pod nazwą „Polny Dzień”, które może w następnych latach uda się przywrócić. Dalsze szczegóły z tej aktywności znajdują się na stronie https://sp9kjm.pl/index.php/2021/08/09/aktywny-weekend-klubowy-i-nie-tylko/#more-3577 Nie jest to jedyna wakacyjna aktywność zespołu klubowego. O aktywności i specyfice tego klubu można przeczytać na stronie www.sp9kjm.pl

Mimo wakacji, członkowie siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM nie próżnują i wykazują zwiększoną aktywność. W ostatni weekend wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Katowicach w Ośrodku Szkolenia Wodnego „Garland” w Pyskowicach przy ulicy Nad Kanałem 7 tj. nad jeziorem Dzierżno. Celem tego przedsięwzięcia była integracja śląskich klubów LOK-owskich tj. gliwickiego klubu SP9KAG, tarnogórskiego klubu SP9KDU i siemianowickiego klubu SP9KJM i sprawdzenie się w warunkach terenowych. Program ćwiczeń przewidywał wiele dyscyplin i należało się z nimi zmierzyć. Już od piątku przybyli przedstawiciele klubów, a oficjalne otwarcie warsztatów nastąpiło w ostatnią sobotę o godzinie 10.00. Warsztaty otworzył prezes ZW LOK w Katowicach Leszek Waligóra SP9WZR w towarzystwie dwóch przedstawicieli ZW LOK tj. dyrektora Biura Śląskiej Organizacji LOK w Katowicach ppłk. Rezerwy Ryszarda Kasprzyka i członka ZW LOK, a jednocześnie członka Bractwa Kurkowego Jacka Wichra. Poza przedstawicielami trzech śląskich klubów udział wzięli także żołnierze 13. Śląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Katowicach. Jednym z celów warsztatów było bowiem między innymi uzgodnienie praktycznych aspektów współdziałania środowiska krótkofalowców z żołnierzami WOT na wypadek zagrożeń cywilizacyjnych i klęsk żywiołowych. Warsztaty obejmowały między innymi wymianę doświadczeń w zakresie łączności radiowych w warunkach polowych, w tym pracę radiostacji klubowych w sieci radiowej, zawodów radioorientacji sportowej, strzelania z broni pneumatycznej i innych dyscyplin sportowych.

Spotkanie to służyło również wyróżnieniu najbardziej aktywnych klubów i ich operatorów okolicznościowymi pucharami. Warsztaty w opinii uczestników były niezwykle udane, ponieważ poza integracją środowiska krótkofalarsko-wojskowego były okazją do sprawdzenia się w warunkach terenowych i przećwiczenia zaplanowanych zadań. Była to również rekreacja i aktywny wypoczynek wakacyjny. Do swych domów wszyscy powrócili zadowoleni i zrelaksowani z planami na najbliższe miesiące. Spotkanie to było też przymiarką do przyszłych terenowych zawodów pod nazwą „Polny Dzień”, które może udza się przywrócić w następnych latach. Dalsze szczegóły z tej aktywności znajdują się na stronie https://sp9kjm.pl/index.php/2021/08/09/aktywny-weekend-klubowy-i-nie-tylko/#more-3577 Nie jest to jedyna wakacyjna aktywność zespołu klubowego. O aktywności i specyfice tego klubu można przeczytać na stronie www.sp9kjm.pl

Autor:

  • Tadeusz Pamięta SP9HQJ, prezes siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM

wprowadzający: Dagmara Brudek-Schulz