„Profilaktyka 40 PLUS”

1 lipca ruszył program „Profilaktyka 40 PLUS”. Główny cel programu to profilaktyczna diagnostyka w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych.
W związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.
Od 1 lipca uprawnieni mają prawo wyboru świadczeniodawcy spośród podmiotów, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizację programu pilotażowego. Zatem każdy uprawniony może skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym.
Trzy pakiety badań
„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.
Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:
• morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
• stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
• stężenie glukozy we krwi;
• ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP – enzymy wątrobowe);
• poziom kreatyniny we krwi;
• badanie ogólne moczu;
• poziom kwasu moczowego we krwi;
• krew utajona w kale
Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:
• morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi;
• stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
• stężenie glukozy we krwi;
• ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP – enzymy wątrobowe);
• poziom kreatyniny we krwi;
• badanie ogólne moczu;
• poziom kwasu moczowego we krwi;
• krew utajona w kale;
• PSA (badanie w kierunku raka prostaty) .
Pakiet badań diagnostycznych wspólny:
• pomiar ciśnienia tętniczego;
• pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);
• ocena miarowości rytmu serc
Aby skorzystać z badań należy:
• zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl;
• wypełnić ankietę Profilaktyki 40 PLUS;
• po jej uzupełnieniu wygenerować e-skierowanie na pakiet badań (generowanie e-skierowania przez system trwa do 2 dni roboczych);
• wziąć ze sobą dowód osobisty i zgłosić się na badania w placówce, która realizuje program;
• sprawdzić wyniki badań w placówce, w której wykonano badania.
Jeśli pacjent nie korzysta z Internetowego Konta Pacjenta (IKP), może uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53.
Więcej na stronie Profilaktyka 40 Plus

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska