13 grudnia – 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Grafika przedstawia fragment wystawy „13 grudnia roku pamiętnego… Od Solidarności do WRONy”. W centralnej części stolik z megafonem i dokumentami, na górze widoczna biało-czerwona flaga z napisem „Solidarność”. Dookoła antyramy z dokumentami

Fragment wystawy „13 grudnia roku pamiętnego… Od Solidarności do WRONy”

40 lat temu, w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r., Rada Państwa PRL podjęła (niejednomyślnie) uchwałę o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całego kraju. Do tej pory trwają spory, czy decyzja ta była zgodna z ówczesną Konstytucją. Trwała sesja Sejmu, a Rada Państwa miała takie uprawnienia, ale tylko kiedy Sejm nie obradował.

Stan wojenny był rozprawą z NSZZ „Solidarność”: zawieszał jego funkcjonowanie (związek zdelegalizowano na mocy uchwały Sejmu PRL 8 października 1982 r.), podobnie zresztą jak innych związków zawodowych i stowarzyszeń twórczych.

Internowano i osadzono w ośrodkach odosobnienia ok. 10 tys. działaczy związku, ograniczono możliwość przemieszczania się, wprowadzono godzinę milicyjną, cenzurę korespondencji i rozmów telefonicznych.

Protesty przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego (strajki i manifestacje) stłumiono przy użyciu siły – śmierć górników kopalni „Wujek” w Katowicach. Sporo działaczy związkowych – młodych i wykształconych ludzi udało się na emigrację. Stan wojenny zniesiono 22 lipca 1983 r. Nie oznaczało to legalizacji „Solidarności” i dialogu ze społeczeństwem. Nastąpiło to w kwietniu 1989 r. po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu.

W Muzeum Miejskim czynna jest wystawa „Od Solidarności do WRONy”, na której można zobaczyć pamiątki z tego okresu w szczególności te z naszego miasta – ulotki, znaczki, dokumenty, zdjęcia, sprzęt poligraficzny, a nawet urządzenia do transmisji radiowej . Wystawę można zwiedzać do końca stycznia 2022 r.

Autor:

  • Patryk Leszner, Muzeum Miejskie

wprowadzający: Jan Litwiński