Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich – drugi etap

Banner przedstawiający loga funduszy eurpoejskich, Flagę Rzeczypospolitej Polskiej, Województwa Śląskiego oraz Flagę Unii Europejskiej

NAZWA PROJEKTU: Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich – drugi etap

NAZWA BENEFICJENTA: Gmina Siemianowice Śląskie

WARTOŚĆ PROJEKTU:2 514 308,35

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE: 2 300 641,51

NAZWA FUNDUSZU: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT

OPIS I CEL PROJEKTU:

Realizacja projektu przewiduje udostępnienie:

1) 3 klasopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych (ZSOiZ) – adaptacja trzech pomieszczeń /sal na pracownie kształcenia zawodowego w zawodzie ślusarza i mechanika montera maszyn i urządzeń.

2) 3 klasopracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito” – adaptacja trzech pomieszczeń/sal na pracownie kształcenia zawodowego (pracownia cukiernicza, pracownia językowa – wydatek niekwalifikowalny, pracownia multimedialna dla zawodu technik organizacji reklamy).

3) 2 klasopracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” – remont i adaptacja pracowni ekonomicznej oraz pracowni lokalnych sieci komputerowych.

Zadanie obejmuje także wyposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

PLANOWANY EFEKT:

– wsparcie 3 placówek edukacyjnych

– 8 wyremontowanych/utworzonych klasopracowni