Wkrótce remont ulicy Chemicznej i Piastowskiej

Jeszcze w tym roku ul. Chemiczną i ul. Piastowską czeka kompleksowa modernizacja. Obie drogi zyskają nowe nawierzchnie i chodniki.
Gruntowny remont zostanie przeprowadzony w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nawierzchni i remont na wybranych drogach powiatowych i gminnych w Siemianowicach Śląskich”. Zakres przewidzianych prac budowlanych związanych z remontem powyższych ulic obejmie głównie: frezowanie istniejących nawierzchni, wykonanie lub uzupełnienie podbudowy z kruszywa, zabudowanie lub regulacja krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych, wykonanie nowych nawierzchni chodników oraz nawierzchni jezdni, a także regulację urządzeń infrastruktury technicznej. Podpisanie umów na realizację inwestycji planowane jest w połowie września br.
Należy wspomnieć, że wymiana nawierzchni ulicy Chemicznej w połowie zostanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Dagmara Brudek-Schulz

    d_schulz@um.siemianowice.pl

    (32) 7605310

foto: Wojciech Mateusiak