Zapraszamy do przetargów -nieruchomości niezabudowane

Serdecznie zapraszamy na przetargi ustne nieograniczone, które odbędą się 23 listopada 2022 r. w budynku UM przy ul. Jana Pawła II 10 na Dużej Sali Posiedzeń (II piętro). Warunkiem udziału w przetargach jest wniesienie wymaganego wadium do dnia 18 listopada 2022 r.

Nieruchomości wyznaczone do przetargu położone są przy Alei Młodych, stanowią własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie:

1. Aleja Młodych – nieruchomość składa się z działek o łącznej powierzchni 2 162m² (0,2162 ha) oraz ¼ części nieruchomości będącej drogą wewnętrzną składająca się z działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 1 055m² (0,1055 ha). Cena wywoławcza wynosi 313 000,00zł netto do której należy doliczyć 23% podatku Vat. Wadium ustalone zostało w wysokości 50 000,00zł. Przetarg odbędzie się w dniu 23.11.2022 r. o godz. 11.00 na Dużej Sali Posiedzeń w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10 (II piętro)

2. Aleja Młodych – nieruchomość składa się z działek o łącznej powierzchni 2 230m² (0,223 ha) oraz ¼ części nieruchomości będącej drogą wewnętrzną składająca się z działek o łącznej powierzchni 1 055m² (0,1055 ha). Cena wywoławcza wynosi 333 000,00zł netto do której należy doliczyć 23% podatku Vat. Wadium ustalone zostało w wysokości 50 000,00zł. Przetarg odbędzie się w dniu 23.11.2022 r. o godz. 12.00 na Dużej Sali Posiedzeń w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10 (II piętro).

Dodatkowych informacji udzieli Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:

Mariusz Sobeczko, tel. +48 32 760 54 06

W załączeniu ogłoszenie o przetargach.

Autor:

  • Mikołaj Polowy, Rafał Jakoktochce, UM

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska
foto: Wojciech Mateusiak