Potrzebni wolontariusze

Okrągłe logo, podzielone na 4 pola z sylwetkami podopiecznych
Logo MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich poszukuje osoby chętne do pełnienia funkcji wolontariuszy na rzecz potrzebujących mieszkańców naszego Miasta.

Zapraszamy młodzież, studentów, osoby pracujące lub bezrobotne, a także emerytów i rencistów, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia chcieliby działać na rzecz innych mieszkańców naszego miasta.

Przede wszystkim poszukujemy osób, które wykonywałyby następujące prace:

  • pomoc w nauce i korepetycje dla dzieci
  • dotrzymanie towarzystwa osobom starszym i niepełnosprawnym, a także pomoc w zrobieniu zakupów, wizytach u lekarzy itp.

Jeżeli dysponujesz wolnym czasem, chcesz zdobyć umiejętności i doświadczenie zawodowe, pragniesz zrobić coś pożytecznego dla drugiego człowieka – masz szansę zostać wolontariuszem.

Wszystkich chętnych tą formą pomocy potrzebującym prosimy o kontakt z koordynatorem wolontariatu Sebastianem Jabłońskim – 32  765 62 35 lub s_jablonski@mops.siemianowice.pl, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Szkolnej 17 pokój nr 35.

Koordynator przeprowadzi rozmowę z osobą zainteresowaną, po czym osoba ta zostanie przeszkolona. Następnie między wolontariuszem, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej zostanie zawarte porozumienie określające zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń. Następnie koordynator zapoznaje wolontariusza z osobą potrzebującą wsparcia.

Autor:

  • Agnieszka Rylska, MOPS

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska