Roboty budowlane na ul. Michałkowickiej

Roboty na ul. Michałkowickiej

Prace związane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Michałkowickiej wkraczają w ostatni etap. W tym tygodniu przystąpiono do czynności odbiorowych związanych z badaniem szczelności zabudowanej kanalizacji deszczowej. W kolejnych dniach planuje się wykonywanie robót związanych z otworzeniem nawierzchni, w tym:

  • z przebudową nawierzchni zatoki autobusowej,
  • z przebudową zjazdów z drogi,
  • montażem i regulacją pokryw na studniach oraz kratek wpustowych,
  • miejscową regulacją krawężników.

Trwają także prace porządkowe na przyległych zieleńcach.

Po wykonaniu tych prac zostanie odtworzona nawierzchnia na całości drogi.Na czas trwających prac obowiązuje wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.Wykonanie tych prac zakończą czynności odbiorowe, których pozytywny wynik warunkuje przywrócenie ruchu na ul. Michałkowickiej.

Zawarta z Wykonawcą umowa na realizację zadania pn.: .: „Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji – część III – Michałkowicka, Domina”; Część 2: „Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji – część III – Michałkowicka” określa termin zakończenia wszystkich prac do dnia 11 listopada 2023 r.

Mając na uwadze oczekiwania mieszkańców, wykonawca razem z Wydziałem Infrastruktury Technicznej przeprowadził szereg analiz w harmonogramie wykonywanych prac, których celem było skrócenie robót i zakończenie realizacji umowy jeszcze we wrześniu. Mimo wcześniejszych założeń realny termin zakończenia prac został ustalony do dnia 9 października 2023 r.

Zestaw logotypów

Autor:

  • Jolanta Przykuta, Wydział Infrastruktury Technicznej

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska