PACZUSZKA DLA STARUSZKA

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W AKCJI

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom naszego Miasta oraz instytucjom i firmom, które tak licznie włączyły się w świąteczną akcję „Paczuszka dla Staruszka”.

W ramach akcji „Paczuszka dla staruszka” zebrano ok. 150 wspaniałych paczek, które przed Bożym Narodzeniem zostały przekazane potrzebującym osobom starszym z naszego Miasta.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy tak chętnie zaangażowali się w tę akcję, otwarli swoje serca i wsparli potrzebujących. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za Państwa wspaniałomyślność, dobroć i chęć pomocy drugiemu człowiekowi.

Państwa wsparcie przysporzyło wielu osobom radości, ciepła i nadziei w minione Święta, za co z całego serca dziękujemy.

Translate »