Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 trwa rekrutacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich otrzymał środki finansowe w kwocie 97 920,00 zł. na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.                                                                 

Program skierowany jest do opiekunów osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Głównym celem „Opieki wytchnieniowej” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych m.in. poprzez: czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki oraz zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.

W Siemianowicach Śląskich program realizowany będzie w formie zapewniania opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania i obejmie 10 osób.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do Programu  można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich pod numerami telefonu: 32 765 62 49 lub 32 765 62 46.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowana będzie do 31.12.2022r. i  w całości  finansowana jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Translate »