Nieodpłatna pomoc prawna

ZAPISY ONLINE 

» ZOBACZ AKTUALNOŚCI NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 1 lipca  br.  punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta wznawiają udzielanie porad w formie stacjonarnej zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

UWAGA !

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności m. in. o zakładanie maseczek i dezynfekowanie rąk przy wejściu do punktu, a podczas porady zachowywanie odpowiedniego dystansu społecznego.

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY NA PORADĘ !

REJESTRACJA TELEFONICZNA – 32/ 76 25 357 lub 32/76 05 389 w godzinach pracy urzędu miasta,

REJESTRACJA ONLINE – poprzez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/zapisy.

Beneficjenci, którzy zostaną umówieni na poradę, proszeni są o przybycie do punktu na umówioną godzinę.

W punkcie porad powinna znajdować się jedna osoba korzystająca z porady.
(W uzasadnionych przypadkach prawnik może wyrazić zgodę na to, żeby w punkcie znajdowało się więcej osób w szczególności dotyczy to osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym).

Jeżeli osoba chcąca uzyskać bezpłatną poradę nie jest pewna co do swojego stanu zdrowia (wykazuje objawy choroby typu kaszel, katar, gorączka), powinna umówić się na wizytę w takim terminie, kiedy ma pewność, że jest zdrowa.

Poniżej przypominamy lokalizację i godziny pracy punktów poradniczych:

Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja świadczona jest w 2 punktach:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy ul. Szkolnej 17 (parter pok. nr 12),

punkt czynny w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8.00 – 12.00, czwartek 13.00 -17.00,

2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, przy ul. Pszczelniczej 10 (parter świetlica),

punkt czynny w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek: 9.30 – 13.30,
środa, piątek: 15.00-19.00.

Poradnictwo obywatelskie i mediacja – punkt 3:

Powiatowy Urząd Pracy, przy ul. Wyzwolenia 17, ( parter pok. nr 010 w podpiwniczeniu)

punkt czynny w godzinach: poniedziałek: 12.00- 16.00, wtorek: 8.00-12.00, środa: 11.00-15.00, czwartek, piątek: 8.00-12.00.

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajduje się na stronie Ministerstwa  Sprawiedliwości https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/.

Materiały wideo:

Darmowa pomoc w trudnej sprawie!
Edukacja prawna – mediacje
Edukacja prawna – prawo konsumenckie
Edukacja prawna – cyberprzemoc