KORONAWIRUS Z WUHAN I NIE TYLKO – PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY !!!

Jak zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem z Wuhan, ale nie tyko również innymi
wirusami i chorobami przenoszonymi drogą kropelkową np. grypie sezonowej

(w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca
każdego roku).


Jakie środki ostrożności są najważniejsze?


1. Myj często ręce
Myj ręce wodą z mydłem lub używając środka odkażającego na bazie alkoholu.


Dlaczego?
Mycie rąk wodą z mydłem lub środkiem na bazie alkoholu zabija wirusy, jeśli są na twoich
rękach.

2. Zachowuj zasady higieny układu oddechowego
Jeśli kichasz lub kaszlesz, zasłoń usta i nos zgiętym ramieniem (kichaj w zgięcie łokcia) lub
chusteczką, którą następnie wyrzuć natychmiast do zamykanego kosza na śmieci i umyj
starannie ręce – patrz punkt 1.


Dlaczego?
Zasłanianie ust i nosa podczas kaszlu zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii i wirusów.
Jeśli podczas kaszlu lub kichania zasłaniasz się dłonią, możesz następnie przenieść
drobnoustroje na innych ludzi (np. podając im rękę) lub przedmioty (np. dotykając klamek,
włączników światła i innych powierzchni).

3. Utrzymuj odpowiednią odległość
Nie zbliżaj się do innych na mniej niż 1 metr, a zwłaszcza do osób, które kaszlą, kichają lub
mają gorączkę.


Dlaczego?
Kiedy osoba mająca zakażenie układu oddechowego, taką jak koronawirus, kaszle lub kicha,
może rozprzestrzeniać małe ilości wydzieliny („kropelki”, stąd nazwa przenoszenia takich
chorób – droga kropelkowa) zawierającej wirus. Jeśli będziesz blisko, możesz zostać
zakażony.


4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust


Dlaczego?
Twoje dłonie mają kontakt z różnymi powierzchniami, na których może znajdować się wirus.
Jeśli dotykasz później oczu, nosa lub ust, możesz przenieść na siebie zakażenie.


5. Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem, zgłoś się pilnie do lekarza
Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w Chinach lub miałeś kontakt z osobą, która była w tym
czasie w Chinach, a jednocześnie masz gorączkę powyżej 38° C i kaszel lub duszność, to
powinieneś zgłosić się na najbliższy szpitalny oddział chorób zakaźnych.


Dlaczego?
W przypadku wystąpienia objawów, takich jak gorączka, kaszel i trudności z oddychaniem,
bardzo ważne jest, żeby zgłosić się pilnie do lekarza, ponieważ ich powodem może być
zakażenie układu oddechowego lub inna poważna choroba. Objawy ze strony układu
oddechowego mogą mieć wiele przyczyn i w zależności od twojej sytuacji, historii podróży
i innych okoliczności (np. kontaktu z osobą, która mogła być zakażona), jedną z przyczyn
może być koronawirus z Wuhan.

6. Jeśli masz łagodne objawy zakażenia układu oddechowego i nie byłeś w ostatnim
czasie w Chinach, zachowuj środki ostrożności i odpowiednią higienę, a także pozostań
w domu do czasu, aż wyzdrowiejesz.


7. Zachowuj środki ostrożności i odpowiednią higienę podczas wizyt na targu ze
zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego.


8. Unikaj spożywania surowych lub niepoddanych dokładnej obróbce termicznej
produktów pochodzenia zwierzęcego.


Wszystkie aktualne informacje na temat koronawirusa z Wuhan, jego objawów, dróg
zakażenia, osób, które są najbardziej narażone na zachorowanie, możliwości przenoszenia
znajdziesz:


https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/aktualnosci/225676,koronawirus-najnowsze-
informacje

https://gis.gov.pl/aktualnosci/nowy-koronawirus-sars-cov-2-zalecenia-2/