Zagrożenia

Zagrożeniem jest stan wywołany siłami natury albo działaniem człowieka. Powoduje on, że tracimy częściowo lub zupełnie poczucie bezpieczeństwa.

Zagrożenia naturalne:

pożary

wichury

upały

burze

mrozy i zamiecie śnieżne

Zagrożenia związane z działalnością człowieka:

katastrofy drogowe i kolejowe

toksyczne środki przemysłowe

katastrofy budowlane

Inne:

terroryzm