ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO TWOJE I TWOICH NAJBLIŻSZYCH OGRZEWAJ SWÓJ DOM BEZPIECZNIE!

Podstawowe zasady bezpiecznego eksploatowania instalacji i urządzeń w celu uniknięcia
zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla, wybuchem gazu i pożarem!!!
Ważne!
Co najmniej raz w roku właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mają obowiązek

przeprowadzenia okresowej kontroli instalacji gazowej i przewodów kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych).
Pamiętaj!


– Na początku sezonu grzewczego należy sprawdzić stan techniczny wszelkiego rodzaju urządzeń
służących do ogrzewania pomieszczeń lub wody, a przede wszystkim urządzeń gazowych.
– Należy zapewnić dopływ odpowiedniej ilości powietrza, w tym szczególnie do kotłowni oraz do
łazienek, kuchni i innych pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia opalane paliwem
gazowym.
– Należy sprawdzić drożność instalacji wentylacyjnej oraz stan przewodów odprowadzających
spaliny. Nie należy zatykać otworów wentylacyjnych i napływowych powietrza, kratek
wentylacyjnych i otworów w drzwiach.
– Nie należy ogrzewać pomieszczeń mieszkalnych kuchenkami gazowymi.
– Niesprawne i nieprawidłowo działające urządzenia należy wymienić. Wymiana bądź naprawa
urządzeń gazowych może być dokonywana wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia zawodowe.
– Jeśli masz szczelne okna, niebezpieczeństwo związane z niewłaściwą wentylacją jest szczególnie
groźne. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości zwróć się natychmiast do właściciela bądź zarządcy
budynku – to on jest odpowiedzialny za jego bezpieczne użytkowanie.


UWAGA!
Tlenek węgla (czad) to „cichy zabójca”. Śmiertelnie trujący gaz powstaje w wyniku braku
odpowiedniego dopływu powietrza do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia spalające paliwo
gazowe, ciekłe lub stałe (drewno, koks, itp.). Do spalenia 1 m3 paliwa gazowego potrzeba około 10 razy
więcej powietrza. Tlenek węgla nie ma barwy, zapachu, ani smaku, jest lżejszy od powietrza, dzięki
czemu z łatwością rozprzestrzenia się w mieszkaniach. Czad dostaje się do organizmu człowieka poprzez
drogi oddechowe, upośledzając organy najbardziej wrażliwe na niedotlenienie. Zaczadzenie często kończy
się śmiercią!


Brak szczelności i sprawności instalacji gazowych oraz niewłaściwa wentylacja pomieszczeń może
spowodować bardzo groźny wybuch gazu, którego konsekwencją może być zniszczenie budynku
i zagrożenie bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludzi. Ulatniający się gaz tworzy z powietrzem mieszankę
silnie wybuchową już przy niewielkim stężeniu – powszechnie stosowany gaz ziemny (metan) przy 5%
stężeniu w powietrzu, natomiast gaz płynny (propan-butan) już przy 2% stężeniu! Należy również
pamiętać, że gaz płynny w odróżnieniu od gazu ziemnego jest cięższy od powietrza – jeśli się ulatnia, nie
jest efektywnie odprowadzany przez wentylację. Dlatego, szczególnie w przypadku korzystania z gazu
płynnego, zaleca się stosowanie detektorów (wykrywaczy) gazu.
Ponadto zachowaj szczególną ostrożność!


– Sprawdź, czy instalacja elektryczna nie jest nadmiernie obciążana przez włączenie do jednego
gniazda wtykowego kilku odbiorników dużej mocy.
– Ostrożnie korzystaj z urządzeń mających nie osłonięte spirale grzewcze. Ustawiaj je zawsze
w bezpiecznej odległości od łatwopalnych przedmiotów i elementów mieszkania.
– Zawsze stosuj się do instrukcji producenta urządzeń w zakresie bezpiecznego ich użytkowania.
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Siemianowice Śląskie