Katastrofy drogowe i kolejowe

KATASTROFY DROGOWE

Nieustanna rozbudowa sieci dróg i różnorodność przewożonych ładunków zwiększają zagrożenie wystąpienia katastrofy i wypadku drogowego.

Jeśli jesteś świadkiem wypadku drogowego to:

  • jeżeli jedziesz samochodem zasłoń miejsce wypadku oraz osoby udzielające pomocy bryłą pojazdu, który musi mieć włączone światła awaryjne i postojowe, a w warunkach nocnych światła mijania, które oświetlają miejsce wypadku,
  • w odpowiedniej odległości ustaw trójkąty ostrzegawcze (własny lub z pojazdów poszkodowanych),
  • wezwij służby ratownicze – poprzez numer 112,
  • udziel pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym.

PAMIĘTAJ!!!

Wszystkie czynności wykonuj z rozwagą, bez niepotrzebnych emocji i dodatkowych zniszczeń, do czasu aż przybędą specjalistyczne służby ratownicze. Twoje bezpieczeństwo w czasie udzielania pomocy jest najważniejsze. Pamiętaj, że Ty również możesz się znaleźć w podobnej sytuacji.


KATASTROFY KOLEJOWE

Katastrofy kolejowe – występują stosunkowo rzadko. Jednak olbrzymia ilość, wielkość i różnorodność niebezpiecznych ładunków (chemiczne, toksyczne, łatwopalne i inne) zwiększają skalę i rozmiar zagrożeń, które w równej mierze mogą dotknąć mieszkańców w pobliżu szlaków kolejowych.

Do podstawowych zasad należy:

  • powiadomienie służb ratowniczych – poprzez numer 112,
  • udzielenie pomocy lżej poszkodowanym, gdy nie grozi to pożarem, wybuchem i gdy nie ma innych zagrożeń,
  • stosowanie się do poleceń służb ratowniczych,
  • oddalenie się jak najszybciej, gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji lub wybuchu,
  • ostrzeganie innych przypadkowych świadków zdarzenia.

Jeśli byłeś uczestnikiem katastrofy nie opuszczaj miejsca zdarzenia bez przebadania przez lekarza, ponieważ skutki mogą się ujawnić dopiero po kilku godzinach.