Pożary

OGIEŃ –

rozprzestrzenia się szybko i najczęściej nie ma czasu na zabieranie kosztownych rzeczy czy telefonowanie. Po 2 minutach ogień może stać się groźny dla życia. W ciągu 5 minut cały dom może stanąć w płomieniach. Wysoka temperatura i dym są tak samo niebezpieczne jak płomienie. Zachłyśnięcie się bardzo gorącym powietrzem może spowodować poparzenie płuc. Pożar wytwarza trujące gazy, które mogą zakłócić orientację człowieka i spowodować osłabienie czynności ruchowych oraz ospałość.

Co zrobić, żeby zminimalizować ryzyko powstania pożaru:

 • ostrożnie używaj zastępcze źródła grzewcze (np. przenośne grzejniki elektryczne, gazowe, piecyki na drewno i węgiel) – nie używaj niesprawnych urządzeń,
 • utrzymuj w stałej technicznej sprawności instalację elektryczną, przedłużacze, przewody, gniazdka, instalację gazową, przewody kominowe i wentylacyjne,
 • nie przeciążaj sieci elektrycznej – nie podłączaj do jednego gniazdka kilku urządzeń o dużej mocy i nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż wskazane (nie „watuj” bezpieczników),
 • nie umieszczaj grzejników elektrycznych, kuchenek mikrofalowych i innych urządzeń elektrycznych pobierających dużą moc w pobliżu firan i innych łatwopalnych materiałów,
 • nie używaj otwartego ognia (zapalniczek, świec, papierosów) w pobliżu łatwopalnych materiałów,
 • nie przechowuj i nie używaj wewnątrz budynku benzyn, paliw, nafty itp. Można je przechowywać tylko w odpowiednich pojemnikach w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych, a przynajmniej raz w roku kontroluj stan przewodów wentylacyjnych,
 • zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczny sprzęt gaśniczy i nauczyć rodzinę posługiwać się nim (np. w gaśnicę proszkową, która jest bardzo praktyczna, można nią gasić urządzenia elektryczne pod napięciem),
 • wyposaż mieszkanie, dom w wykrywacze dymu, tlenku węgla które znacznie zwiększają szansę przeżycia w sytuacji zagrożenia,
 • ogranicz montowanie na sufitach kasetonów z tworzyw sztucznych, paneli lub boazerii.
  W czasie pożaru pod sufitem jest najwyższa temperatura i tą drogą najszybciej rozprzestrzenia się pożar,
 • nie zastawiaj korytarzy i klatek schodowych sprzętem, nie montuj stałych krat w korytarzach klatek schodowych (chronią przed złodziejem – ale mogą odciąć drogę ucieczki przed ogniem), nie montuj stałych krat w oknach – to wszystko spowalnia ratowników,
 • naucz dzieci jak informować o pożarze przez telefon,
 • zapamiętaj położenie zaworów instalacji gazowej, wyłączników energii elektrycznej, bezpieczników oraz zaworów wody. Powinieneś wiedzieć jak je wyłączyć w razie zagrożenia – w tym również po ciemku,
 • do naprawy instalacji i urządzeń gazowych oraz instalacji elektrycznych wzywaj tylko wykwalifikowanych fachowców, którzy mają uprawnienia,
 • utrzymuj w czystości i porządku pomieszczenia magazynowe (piwnice, garaże, strychy itp.) – nie przechowuj materiałów łatwopalnych, a tym bardziej paliw płynnych,
 • nie zastawiaj swoim samochodem dojazdu do klatek schodowych w budynkach mieszkalnych – bo utrudni to i opóźni dotarcie ratowników,
 • zadbaj o to, by drzewa rosnące tuż przy budynku nie utrudniały dostępu do okien – ratownicy będą mieli ułatwione zadanie,
 • zapamiętaj miejsca, gdzie w Twoim domu/mieszkaniu znajdują się zawory wody, gazu ziemnego, tablica z bezpiecznikami, naucz się jak z nich korzystać.

W czasie powstania pożaru :

 • zaalarmuj niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia,
 • wezwij straż pożarną tel. 112,
 • wyłącz media jeżeli jesteś w stanie to zrobić,
 • jeżeli to tylko możliwe, przystąp niezwłocznie, przy użyciu dostępnych środków gaśniczych do gaszenia pożaru i niesienia pomocy osobom zagrożonym,
 • przystąp do ewakuacji ludzi i mienia w taki sposób aby nie doszło do powstania paniki jaka może ogarnąć ludzi będących w zagrożeniu, które wywołuje u ludzi ogień i dym. Panika może być przyczyną niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Dlatego prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku powstania pożaru kieruj się rozwagą w podejmowaniu decyzji,
 • jeśli ubranie pali się na Tobie zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj do chwili zduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia,
 • nie gaś urządzeń elektrycznych wodą – mogą być pod napięciem, postaraj się odłączyć zasilanie elektryczne,
 • nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować,
 • wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy,
 • jeśli obudzisz się w trakcie pożaru, zbadaj dół drzwi, zanim je otworzysz. Jeśli drzwi są zimne, wychodź natychmiast czołgając się lub na czworakach. Dym i gorące powietrze unoszą się do góry. Jeżeli drzwi są gorące, uciekaj – jeśli możesz przez okno, jeśli nie – to trzymaj w oknie białe prześcieradło – wzywając w ten sposób pomocy,
 • nie zamykaj się w łazience, w blokach rzadko mają one okno, a wentylacja nie poradzi sobie z dymem. Możesz tam zginąć zanim nadejdzie pomoc,
 • jeśli nie możesz wyjść z pomieszczenia, uszczelnij drzwi, kanały wentylacyjne by nie przedostał się przez nie dym, otwórz okno i wzywaj pomoc,
 • jeśli musisz wyjść przez zadymione pomieszczenia, zakryj usta i nos ręcznikiem, okryj się czymś niepalnym lub mokrym kocem i przemieszczaj się tuż przy podłodze, dym i gorące powietrze unosi się do góry, a dołem powietrze jest bardziej czyste i chłodniejsze,
 • opuszczając mieszkanie, zabierz ze sobą wszystkich domowników. Dzieci potrafią chować się przed ogniem w miejscach, z których ich nie widać: w szafie, pod łóżkiem, pod pościelą itp.,
 • nie wracaj po pozostawione rzeczy,
 • uciekając przed pożarem jeżeli to tylko możliwe zamykaj za sobą wszystkie drzwi. Zamknięte drzwi spowolnią rozprzestrzenianie się ognia przynajmniej na kilka minut – a Ty zyskasz bezcenny czas. Nie rób przeciągu – to wzmaga pożar – nie otwieraj niepotrzebnie okien i drzwi,
 • ucieczkę na balkon, szczególnie na wysokim piętrze traktuj jako ostateczność. Tam możesz jedynie bezradnie czekać na pomoc.  Ale jeżeli żywioł już tam Cię zapędził, zamknij za sobą okno balkonowe i połóż się na posadzce za murkiem podokiennym. Jeżeli możesz nakryj się czymś mokrym trudnopalnym.  

PAMIĘTAJ, ŻE STRAŻ POŻARNA NA PEWNO PRZYBĘDZIE Z POMOCĄ

Po pożarze :

 • nie wchodź do zniszczonego przez ogień budynku zanim służby ratownicze nie stwierdzą, że jest bezpieczny,
 • gdy potrzebujesz mieszkania, żywności lub straciłeś w pożarze osobiste przedmioty, zwróć się do dyżurnego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jeśli jest to możliwe – zabierz ze sobą dokumenty i rzeczy osobiste, jeśli je straciłeś dyżurny MCZK poinformuje Cię, w jaki sposób wyrobić dowód osobisty, prawo jazdy oraz uzyskać pomoc socjalną,
 • poinformuj sąsiadów, krewnych i niezbędne instytucje (np. placówkę pocztową) o miejscu swojego tymczasowego zakwaterowania,
 • wezwij agenta ubezpieczeniowego przed wyrzuceniem zniszczonych przedmiotów,
 • wyrzuć żywność, napoje, lekarstwa, które narażone były na wysoką temperaturę i dym. Nie zamrażaj ponownie rozmrożonej żywności,
 • jeśli posiadasz sejf lub masywną metalową skrzynię nie próbuj jej otwierać, metal może utrzymywać wysoką temperaturę przez wiele godzin. Jeśli otworzysz drzwi przed wychłodzeniem, powietrze z zewnątrz w połączeniu z wysoką temperaturą wewnątrz sejfu może spowodować zapalenie się zawartości,
 • jeśli inspektor budowlany stwierdzi, że budynek jest niebezpieczny i musisz opuścić dom:
  • poproś służby o dozorowanie Twojego domu podczas nieobecności,
  • zabierz ze sobą dokumenty tożsamości, rzeczy osobiste, polisę ubezpieczeniową.

przestrzegaj przepisów przeciwpożarowych.