Toksyczne środki przemysłowe

Niebezpieczne materiały to substancje, które ze względu na swoje chemiczne, fizyczne czy biologiczne właściwości stanowią potencjalne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia. Zagrożenia mogą powstawać w czasie produkcji, przechowywania, transportu, wykorzystania i składowania tych materiałów.

ZAPAMIĘTAJ!!!

Pojazdy samochodowe przewożące substancje niebezpieczne są oznakowane pomarańczowymi prostokątnymi tablicami z czarnymi napisami cyfrowymi określającymi rodzaj niebezpiecznej substancji według międzynarodowych oznaczeń, umieszczonymi z tyłu i przodu pojazdu.

Co robić podczas wypadku z udziałem Toksycznych Środków Przemysłowych?

 • jeżeli jesteś świadkiem wypadku z udziałem TŚP, dzwoń natychmiast na numer alarmowy 112 w miarę możliwości podając oznaczenie cyfrowe TŚP,  
 • jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio na lokalną stację radiową, wysłuchaj komunikatu o powstałym zagrożeniu i wykonuj dokładnie przekazywane polecenia,
 • jeżeli jesteś blisko miejsca zdarzenia z wyciekiem TŚP, oddal się od tego miejsca – zawsze prostopadle do kierunku przemieszczających się dymów i oparów. Do ochrony dróg oddechowych użyj chusteczki, szalika lub innej części odzieży,
 • jeżeli znajdujesz się w samochodzie, zamknij okna i wyłącz wentylację,
 • jeżeli schroniłeś się w domu lub innym pomieszczeniu jeżeli to tylko możliwe uszczelnij zmoczonymi szmatami, ręcznikami, prześcieradłami okna, drzwi i otwory wentylacyjne. Oddychaj przez filtr wykonany np. z ręcznika, tamponu, szalika itp. – zmoczonych w wodzie – a jeszcze lepiej w wodnym roztworze sody oczyszczonej. Wykorzystaj zastępcze środki ochrony dróg oddechowych i skóry,  
 • będąc w domu udaj się na parter lub do piwnicy – przy uwolnieniu się AMONIAKU, albo na wyższe kondygnacje w przypadku CHLORU i KWASÓW,  
 • unikaj wszelkiego kontaktu z rozlanymi substancjami chemicznymi, gazami, parami,  
 • w przypadku awarii z TŚP załóż ubranie szczelnie okrywające ciało. Nie zapomnij założyć rękawic,  
 • nie jedz i nie pij płynów, które mogą być skażone. W taki sam sposób postępuj ze zwierzętami hodowlanymi, bowiem chroniąc je – chronisz również i siebie,  
 • udziel pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w następujący sposób:
  • wynieś – w miarę możliwości zatrutego z rejonu skażenia,
  • zdejmij skażoną odzież, ciało zmyj dużą ilością czystej wody (nie wycieraj),
  • zapewnij poszkodowanemu dopływ świeżego powietrza,
  • w przypadku braku oddechu – zastosuj resuscytację krążeniowo oddechową, a w przypadku zatrucia pokarmowego – wywołaj wymioty (tylko u przytomnych),
  • oczy opłucz bieżącą wodą przy odwiniętych powiekach,
  • zapewnij ochronę przed oziębieniem lub przegrzaniem,
  • nieprzytomnemu nie podawaj płynów ani pokarmów,
  • wezwij pomoc medyczną.

Co robić po wypadku ?

 • jeżeli byłeś ewakuowany, nie wracaj do domu – zanim odpowiednie służby nie stwierdzą, że jesteś bezpieczny,
 • po powrocie do mieszkania otwórz wszystkie okna i gruntownie wywietrz mieszkanie – nie zapomnij odsłonić otworów wentylacyjnych,  
 • umyj się w czystej, nie skażonej wodzie i zmień ubranie na czyste,
 • skażone ubranie, środki ochrony indywidualnej, szczelnie odizoluj (w zależności od wielkości skażenia upierz lub zniszcz – przez spalenie lub zakopanie),
 • obserwuj nietypowe objawy zdrowotne, które mogą być spowodowane oddziaływaniem niebezpiecznych substancji i udaj się do lekarza pierwszego kontaktu.