Badanie zapotrzebowania na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w 2021 roku

W związku z potrzebą oszacowania zapotrzebowania pracodawców na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich zwraca się z prośbą
do pracodawców posiadających siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu Siemianowice Śląskie o zgłaszanie zapotrzebowania na w/w środki w ramach poniższych priorytetów Rady Rynku Pracy:

-wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców,

-wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,

-wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

-wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,

-wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,

-wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

Złożone zapotrzebowanie na środki rezerwy KFS nie jest podstawą ich przyznania.

W celu zgłoszenia do PUP w Siemianowicach Śląskich informacji o zapotrzebowaniu na środki finansowe w ramach rezerwy KFS na rok 2021 należy wypełnić ankietę oraz dostarczyć ją w jeden z poniższych sposobów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.01.2021 r.:

-drogą elektroniczną na adres e-mail:s.cichy@pup.siemianowice.pl

-pocztą na adres Urzędu: Siemianowice Śląskie 41-103, ul. Wyzwolenia 17

-wrzucić do urny znajdującej się w holu Urzędu.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice