Godziny otwarcia, adresy, telefony

URZĄD MIASTA
ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie
tel: +48 (32) 760 52 00; fax: +48 (32) 760 52 80
e-mail: ratusz@um.siemianowice.pl
(wysyłane na ten powyższy fax i email niezamówione przez Urząd oferty i reklamy będą usuwane)

DANE TELEADRESOWE URZĘDU MIASTA:
Wydziały, Biura, Referaty
Numery telefonów (.pdf)

GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałek: 7.00 – 17.00
wtorek – czwartek: 8.00 – 16.00
piątek: 8.00 – 14.00

REFERAT ŚWIADCZEŃ (budynek PUP, ul. Wyzwolenia 17):
tel. +48 (32) 730-11-61
poniedziałek: 7.00 – 16.00
wtorek – czwartek: 7.00 – 14.00
piątek: 7.00 – 13.00
Tu załatwisz DODATEK WĘGLOWY

Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka lub /UMSIEM/SkrytkaESP

Platforma Informacyjno-Płatnicza: w serwisie PLIP możesz sprawdzić i uregulować przez internet swoje zobowiązania wobec Gminy Siemianowice Śląskie, m.in. podatek od nieruchomości, od środków transportowych, rachunki za gospodarkę odpadami komunalnymi, opłaty za użytkowanie wieczyste i inne zobowiązania.