Fundusze UE

Jest to strona poświęcona projektom realizowanym przez Gminę Siemianowice Śląskie, które otrzymały wsparcie finansowe z programów pomocowych w poszczególnych perspektywach finansowych.

Zobacz projekty na:

Kontakt:
Wydział Rozwoju Miasta
ul. Michałkowicka 105
41-103 Siemianowice Śląskie

pok. 110, 111, 113

mail: programy@um.siemianowice.pl

Naczelnik Wydziału – Magdalena Faracik-Nowak, tel. 32 7605422

EFRR – tel. 32 7605497 | 32 7605423

EFS – tel. 32 7605470 | 32 7605496 | 32 7605421