Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja o zakresie działalności urzędu

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie to urząd administracji samorządowej, na czele którego stoi Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie.

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie zajmuje się między innymi:

 1. w dziedzinie komunikacji: rejestracją pojazdów, wydawaniem prawa jazdy,
 2. w dziedzinie dróg: budową, remontami, oświetleniem dróg powiatowych, miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych,
 3. w dziedzinie edukacji: wypłatą stypendiów, nadzorem nad placówkami oświatowymi,
 4. w dziedzinie budownictwa: rejestracją dzienników budowy lub rozbiórki, wydawaniem decyzji dla inwestorów o pozwolenie na budowę,
 5. w dziedzinie spraw społecznych: współpracą z organizacjami pozarządowymi, poradnictwem dla osób z niepełnosprawnościami, nieodpłatną pomocą prawną, opieką nad dziećmi w wieku do lat 3, wydawaniem Kart Dużej Rodziny, Siemianowickiej Karty Rodzinnej 3 i więcej oraz Karty Seniora 60 plus, wypłatą świadczeń,
 6. w dziedzinie spraw obywatelskich: sprawami związanymi z meldunkiem i wydaniem dowodu osobistego,
 7. w dziedzinie spraw mieszkaniowych: przydziałem mieszkań, wynajmem lokali użytkowych.
 8. w dziedzinie spraw komunalnych: zezwoleniami na zbieranie/przetwarzanie/ wytwarzanie odpadów, opłatami za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. w dziedzinie rejestracji stanu cywilnego: rejestracją noworodków oraz zgonów,
 10. w dziedzinie ochrony środowiska: wydawaniem kart wędkarskich, dotacjami do zmiany ogrzewania oraz programem Czyste Powietrze.

Więcej informacji o zakresie działalności Urzędu znajduje się na stronie internetowej, w zakładce organizacja. Po kliknięciu na nazwę wydziału otworzy się jego strona www, na której znajdziecie Państwo m.in. dane teleadresowe wydziału, nazwiska pracowników i godziny obsługi mieszkańców.

Działalność Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie prowadzona jest w kilku budynkach rozmieszczonych na terenie Miasta pod następującymi adresami:

1. ul. Jana Pawła II 10 – główna siedziba Urzędu, gdzie swoje biuro ma Prezydent Miasta,
jego Zastępcy oraz Sekretarz i Skarbnik;

2. ul. Michałkowicka 105 (sprawy gospodarcze, komunalne i techniczne);

3. ul. Jana Pawła II 1 – Wydział Spraw Obywatelskich (wydawanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz rejestracja pojazdów), Wydział Kultury i Sportu, Biuro ds. Seniorów;

4. Al. Sportowców 1 – Urząd Stanu Cywilnego (sprawy rejestracji urodzeń, zgonów) oraz Wydział Edukacji (stypendia, nadzór nad placówkami edukacyjnymi);

5. ul. Wyzwolenia 17 – Referat Świadczeń (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i inne świadczenia).

6. ul. Dąbrowskiego 13 – Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Urząd jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach:

– w poniedziałek od 7.00 do 17.00,

– we wtorek, środę i czwartek od 8.00 do 16.00,

– w piątek od 8:00 do 14.00.

za wyjątkiem:

Referatu Świadczeń (ul. Wyzwolenia 17 – budynek Powiatowego Urzędu Pracy):

– w poniedziałek od 7.00 do 16.00,

– we wtorek, środę i czwartek od 7.00 do 14.00,

– w piątek od 7.00 do 13.00.

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby Głuche lub słabo słyszące mogą:

 • skorzystać z usługi tłumacza języka migowego on-line.
  Dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego zapewniamy swym Klientom
  we wszystkich siedzibach Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie oraz poprzez stronę internetową pod adresem: https://tlumacz.migam.org/miasto_siemianowice_slaskie
 • skorzystać z usługi tłumacza języka migowego dla osób uprawnionych na wniosek;
 • skorzystać z systemu pętli indukcyjnych dla osób korzystających z aparatów słuchowych. Pętle są w miejscach oznaczonych odpowiednim piktogramem, np. w Kancelariach Podawczych. Lokalizacje pętli indukcyjnych w budynkach Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie: 1) Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, 2) Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 105, 3) Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 1, 4) Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Edukacji Al. Sportowców 1, 5) Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Referat Świadczeń, ul. Wyzwolenia 17. Dysponujemy również pętlami przenośnymi. Każdy klient, który podczas załatwiania spraw urzędowych zgłosi pracownikowi Urzędu Miasta potrzebę skorzystania z pętli indukcyjnej otrzyma takie wsparcie;
 • skontaktować się osobiście w godzinach pracy Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.
  Wybrani pracownicy urzędu, którzy zostali przeszkoleni w zakresie podstawowym PJM, nawiążą z Państwem kontakt i udzielą pomocy w rozeznaniu sprawy, z którą Państwo przyszliście. Wykaz osób udzielających wsparcia, w tym zakresie znajduje się w Kancelariach Podawczych Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10 i Michałkowickiej 105;
 • dodatkowa pomoc – będąc osobiście można też zwrócić się pisemnie o pomoc do portiera, który poprosi pracownika Urzędu posługującego się językiem migowym w zakresie PJM.

Portiernie znajdują się przy wejściach do każdego budynku Urzędu;

 • napisać pismo/złożyć wniosek i wysłać na adres: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie,
  ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie;
 • wysłać e-maila na adres: ratusz@um.siemianowice.pl;
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej dzwoniąc na numer telefonu: +48 32 760 52 00

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

 • przy każdym wejściu do budynku Urzędu Miasta zapewnione są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynkach urzędu korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynków Urzędu Miasta znajdą Państwo w Deklaracji dostępności.

Informacja dla osób niewidzących lub słabowidzących:

 • w budynkach urzędu korytarze są szerokie, oznaczone kontrastowymi kolorami i w miarę możliwości pozbawione są większych przeszkód.