Informacja dla korzystających z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Przypominamy, że do 31 stycznia 2021 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2020 oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku. Należy jednak pamiętać , że 30 i 31 stycznia to dni wolne od pracy!!!

Druk oświadczenia dostępny jest na stronie oraz na portierni i pokoju nr 21 budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10.

Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w 2020 r. można złożyć poprzez wrzucenie go do urny (skrzynki nadawczej) stojącej przy wejściu do Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10 lub bezpośrednio w pok. 21 po wcześniejszym umówieniu się na wizytę.

Wartość sprzedaży za 2020 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy, których zezwolenie utrzymuje ważność przez cały 2021 rok, mogą wnieść opłatę w trzech równych ratach:

do 31 stycznia 2021 r.

do 31 maja 2021 r.

do 30 września 2021 r.
lub jednorazowo do 31 stycznia 2021 r. po dokonaniu naliczenia.

Kasy Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich pozostają zamknięte. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu : 86 1050 1214 1000 0010 0150 5906.

W tytule przelewu proszę wpisać: opłata za zezwolenia sklep/lokal przy ul… oraz wskazać czy jest to I rata czy opłata za cały rok.

Niedopełnienie obowiązku złożenia oświadczenia i/lub dokonania wpłaty w ustawowym terminie spowoduje wygaśnięcie zezwolenia, jeśli przedsiębiorca w terminie 30 dnia od dnia upływu ustawowego terminu nie złoży oświadczenia z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej oraz nie wniesie raty lub całości i opłaty powiększonej o 30% tej opłaty.

Informacja na temat opłat – Wydział Spraw Obywatelskich, numer telefonu 32 / 7605330.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice