Informacja w sprawie zwolnień z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – gastronomia

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie informuje, iż Rada Miasta Siemianowic Śląskich w dniu 25 lutego 2021 r. podjęła uchwałę nr 312/2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Siemianowic Śląskich w 2021 r.

Zapisy wskazanej wyżej uchwały zwalniają przedsiębiorców prowadzących lokale gastronomiczne z zapłaty drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
Przedsiębiorcom, którzy w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. wnieśli w całości opłatę należną w 2021 roku, część opłaty obejmująca drugą ratę zostanie zwrócona bez konieczności składania wniosków w tym zakresie.

Treść uchwały dostępna na stronie: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/19806213

UWAGA: Powyższe przepisy nie dotyczą opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy).

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice