Konkurs dla organizacji pozarządowych NOWEFIO 2021

Wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego mogą wziąć udział w konkursie NOWEFIO 2021.
Celem głównym Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:
    – Priorytet 1.: Mikro-inicjatywy
    – Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
    – Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym
    – Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

Składane oferty mają realizować cel główny Programu NOWEFIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Najważniejsze informacje:

    – jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w Priorytecie 1, w Priorytecie 2 lub 3, oraz w Priorytecie 4 (maksymalnie trzy oferty);
    – nabór ofert rozpocznie się w dniu 08 marca 2021 roku o godzinie 14.00;
    – termin składania ofert upływa 29 marca 2021 r. o godzinie 14.00,
    – projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 r.,
    – maksymalna kwota dotacji uzależniona jest od Priorytetu (szczegółowe informacje w ogłoszeniu o konkursie);
    – wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie https://www.niw.gov.pl/nowefio-2021-ogloszenie-o-konkursie/

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice