Termomodernizacja kolejnej placówki oświatowej

Loga unijne

Rusza remont Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych „Meritum” przy ulicy Katowickiej 1. To kolejna siemianowicka szkoła, która doczekała się kompleksowej termomodernizacji. Koszt inwestycji wyniesie ponad 2,7 mln zł i zostanie niemal w całości pokryty z dofinansowań. Działania modernizacyjne obejmą zarówno budynek dydaktyczny jak i budynek warsztatów szkolnych. W ramach prac budowlanych zostanie wykonane docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, a także izolacja zewnętrznych ścian piwnicznych od poziomu fundamentów do poziomu terenu. Ponadto zaplanowano wymianę dużej części okien, drzwi i witryny wejścia głównego oraz wymianę instalacji grzewczej c.o. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki środkom zewnętrznym, pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (UE) w kwocie 2.215.359,12 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (budżet państwa) w wysokości 517.864,16 zł. Termin zakończenia zadania przewidziano w pierwszym kwartale 2022 roku.

Oprócz nowego wizerunku, ZSTiO Meritum wkrótce zyska dwie nowoczesne klasopracownie do kształcenia zawodowego. W szkole bowiem dobiegają końca prace związane z realizacją projektu unijnego pn. „Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich – etap II”, w ramach którego powstaje profesjonalnie wyposażona pracownia ekonomiczna i pracownia sieci komputerowych. W efekcie od września uczniowie Meritum będą mogli w pełni skorzystać z nowo utworzonych sal do nauki zawodu.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Dagmara Brudek-Schulz

    d_schulz@um.siemianowice.pl

    (32) 7605310