Kolejne kamery pomogą zadbać o bezpieczeństwo w mieście

Biała kamera zainstalowana na słupie.

W Siemianowicach Śląskich przybędzie 10 kamer, które dołączą do Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta. Obecnie liczy on 110 kamer, dających łącznie 122 widoki, które całodobowo monitorują różne obszary naszej gminy. System zostanie rozbudowany w ramach budżetu obywatelskiego. Pomysłodawcą zwycięskiego projektu jest Łukasz Hucz.
Do końca listopada 2021 r. w wybranych lokalizacjach zostaną zainstalowane i uruchomione nowoczesne punkty kamerowe zasilane ogniwami fotowoltaicznymi w połączeniu z akumulatorami zasilającymi kamery IP i pozostały osprzęt niezbędny do ich funkcjonowania. Monitoring obejmie m. in. okolice Parku Tradycji – od strony wieżowców, tereny rekreacyjne i altany przy ul. Skłodowskiej, rejon galerii handlowej przy ul. Kapicy, altany w Lasku Bytkowskim, rejony łącznika drogowego w tym ul. Przedsiębiorców i ul. Michałkowicką oraz ul. Samorządowców i ul. Oświęcimską, place zabaw przy ul. Powstańców i ul. Park Pszczelnik 3, a także ul. M. Konopnickiej. Koszt inwestycji wyniesie 424 tys. zł.
Rozbudowa siemianowickiego Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta ma na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. System jest skutecznym narzędziem w walce z przestępczością i aktami wandalizmu. Ponadto ułatwia prowadzenie działań prewencyjnych, kontrolę ruchu ulicznego i innych sytuacji wymagających reakcji służb porządkowych.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Dagmara Brudek-Schulz

    d_schulz@um.siemianowice.pl

    (32) 7605310

foto: Chroma stock