Koniec remontu ulicy Katowickiej

Fragment ulicy Katowickiej. Po prawej stronie stacja benzynowa.

Do 9 sierpnia br. powinien zakończyć się trwający blisko dwa miesiące remont ulicy Katowickiej. Modernizacji został poddany cały odcinek ulicy o długości ok. 1,1 km – od ronda „z kulami” do ulicy Grabowej. Zakres prac budowlanych objął: frezowanie istniejących nawierzchni, wykonanie lub uzupełnienie podbudowy z kruszywa, zabudowanie i regulację krawężnika drogowego oraz obrzeży chodnikowych, wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników oraz regulację urządzeń infrastruktury technicznej. Inwestycja drogowa została dofinansowana kwotą w wysokości 1 mln zł pozyskaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Wartość całego zadania wyniosła 1.052.956,75 zł.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Dagmara Brudek-Schulz

    d_schulz@um.siemianowice.pl

    (32) 7605310

foto: Wojciech Mateusiak