Nowe ścieżki rowerowe już w komplecie

Fragment czerwonej ścieżki rowerowej, biegnącej wśród zieleni.

Zgłoszono do odbioru trwające ponad rok prace związane z realizacją inwestycji pn. „Wsparcie mobilności miejskiej – projekt udogodnień dla wykorzystujących rower w mieście Siemianowice Śląskie II”, dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W efekcie mamy cztery nowe drogi rowerowe o łącznej długości ok. 10 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz trzy Zintegrowane Centra Przesiadkowe.
Przypomnijmy, że w 2020 roku ukończono trzy ścieżki rowerowe:
– ścieżkę rowerową nr 1 wiodącą ulicami PCK, Obwodową, Cmentarną, Szyb Pszczelnik, aż do parku Pszczelnik i ulicy Stara Szosa (2,75 km),
– ścieżkę rowerową nr 2 obejmującą ulice Cmentarną, Brzozową, ogródki działkowe, ulicę Mysłowicką, granicę Siemianowic Śl. z Katowicami (2,52 km) oraz
– ścieżkę rowerową nr 3 biegnącą ulicą Bańgowską, przez os. Bańgów – ulicą M. Skłodowskiej-Curie i ulicą Zachodnią do skrzyżowania z ulicą Krupanka (2,26 km).
W tym roku sfinalizowano wykonanie ścieżki rowerowej nr 4 (2,33 km), którą można przejechać wzdłuż ulicy Michałkowickej 47, Michałkowickej 105 (budynek Urzędu Miasta), Wyzwolenia i Tarnogórskiej. Oprócz tras powstały wspomniane Zintegrowane Centra Przesiadkowe, które umiejscowiono na Srokowcu przy ul. Mysłowickiej (przystanek Siemianowice Kolonia Wojewódzka), w Michałkowicach przy ul. Michałkowickiej (przystanek Michałkowice Urząd Miasta) i na Bańgowie przy ul. Bańgowskiej (przystanek Bańgów Kościół). Nowo wybudowane węzły przesiadkowe składają się z wiat przystankowych, zamykanych boksów rowerowych oraz zadaszonych stanowisk do parkowania rowerów typu B&R (ang. bike & ride), umożliwiających pozostawienie jednośladu i kontynuację dalszej podróży środkami publicznego transportu zbiorowego. Dodatkowo przeprowadzono szereg działań polegających na wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego, rozmieszczeniu w kluczowych punktach tablic informacyjnych z mapami, montażu dodatkowego oświetlenia oraz ławek i koszy na śmieci.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Dagmara Brudek-Schulz

    d_schulz@um.siemianowice.pl

    (32) 7605310

foto: Wojciech Mateusiak