III rata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż, podawanie napojów alkoholowych w roku 2021

Wydział Spraw Obywatelskich przypomina o obowiązku dokonania opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie (detal i gastronomia) napojów alkoholowych w roku 2021 w terminie do 30 września 2021 r.

Opłaty należy dokonać w kasie na terenie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy: ING Bank Śląski 86 1050 1214 1000 0010 0150 5906 z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.

Niedokonanie opłaty w terminie (niezależnie od przyczyn) skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej lub wygaśnięciem zezwolenia.

Ratusz Miejski

Informacja na temat opłat – Wydział Spraw Obywatelskich, numer telefonu 32 / 7605330

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216

  • Arkadiusz Bącol, Wydział Spraw Obywatelskich