„Kierunek „Zatrudnienie” – wsparcie dla osób 30+

Jeśli jesteś osobą zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemianowicach Śląskich,która ukończyła 30 rok życia, a także kwalifikujesz się do jednej z grup :

– osoby powyżej 50 roku życia;

– kobiety;

– osoby niepełnosprawne;

– osoby długotrwale bezrobotne;

– osoby o niskich kwalifikacjach.

Ten projekt jest właśnie dla Ciebie!

Projekt „Kierunek „Zatrudnienie” – wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich” ma na celu aktywizację zawodową 76 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemianowicach Śląskich. Ma również za zadanie podnieść szanse na zatrudnienie poprzez działania skierowane na podniesienie samooceny, zmianę sposobu autoprezentacji, uświadomienie mocnych stron. Projekt daje możliwość uzyskania uprawnień zawodowych potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

W ramach projektu będziesz mógł wziąć udział:

– w warsztatach z technik aktywnego poszukiwania pracy,

– w warsztatach motywacyjnych,

– w stażach,

– w zatrudnieniu subsydiowanym,

– w szkoleniach indywidualnych.

Jeśli czujesz, że udział w tym projekcie jest szansą dla Ciebie, skontaktuj się z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy pod nr tel:

Marcin Krzysiek – Doradca Zawodowy 32 765-35-94,

Edyta Mariankowska – Pośrednik Pracy 32 765-29-48

Michał Bidakowski – Koordynator Projektu 32 765-35-82,

e-mail: programy@pup.siemianowice.pl

lub odwiedź nasze biuro projektu w PUP Siemianowice.

Rekrutacja do projektu trwa!

Dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin projektu są dostępne na stronie internetowej urzędu oraz w siedzibie urzędu.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 28.02.2023 r.

Zestaw logotypów

Budżet projektu: 1 472 990,86 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216

  • Michał Bidakowski, PUP