Związkowy Dzień Edukacji Narodowej 2021

Dzień Edukacji Narodowej jest wyjątkowym dniem w życiu każdego pracownika oświaty, dniem, w którym uczniowie, rodzice, władze, środowisko, zauważają znaczącą rolę nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Dlatego też zwyczajem Związku Nauczycielstwa Polskiego stało się obchodzenie tego święta w związkowym gronie. W tym roku uroczystość odbyła się 28 października w Zespole Szkół „Cogito” w Siemianowicach Śląskich.Prezes Oddziału kol. Alicja Stysz-Adamska powitała licznie przybyłych gości, w szczególności: kol. Krzysztofa Baszczyńskiego- wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, kol. Jadwigę Aleksandrę Rezler- prezes Okręgu Śląskiego ZNP,  Martę Suchanek-Bijak- II zastępcę prezydenta  Danutę Kopyczok- dyrektor Zespołu Szkół „Cogito”, Damiana Królikowskiego- wicedyrektora ZS „Cogito” oraz jubilatów, odchodzących na emeryturę, członków Oddziału, prezesów Ognisk i członków Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów.

Szczególnie ciepłe podziękowania zostały skierowane w stronę Dyrektor ZS „Cogito” za gościnę i pomoc w przygotowaniu naszej związkowej uroczystości.Całość imprezy poprowadziła koleżanka Iwona Rutkowska-Pędzijska – sekretarz Zarządu Oddziału ZNP w Siemianowicach Śląskich.

Po powitaniu nastąpił program artystyczny wprowadzający nas w przemiły nastrój, przygotowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Henryka Jordana, pod kierownictwem wyśmienitego nauczyciela tejże placówki Bogusławy Kliś.

Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się odznaczeniami i wyróżnieniami, w tym Medalem Komisji Edukacji Narodowej dla kol. Beaty Cofor ze Szkoły Podstawowej nr 13, kol. Doroty Dygacz z Zespołu Przedszkolnego nr 1, kol. Moniki Maciejewskiej ze Szkoły Podstawowej nr 1 i kol. Iwony Rutkowskiej-Pędzijskiej z I liceum Ogólnokształcącego oraz Złotą Odznaką ZNP dla kol. Małgorzaty Różeckiej z Przedszkola nr 11.

Ponadto Złoty Krzyż Zasługi otrzymała kol. Grażyna Hołyś-Warmuz, tytuł Honorowego Przewodniczącego Sekcji Emerytów i Rencistów- kol. Teresa Kurek, a odznakę Zasłużony Organizator Kultury, Sportu i Turystyki ZNP- kol. Alicja Stysz-Adamska.

Odznaczenia te zostały oficjalnie wręczone na XVIII Dniu Związkowca, dnia 23 października 2021 roku w Pawłowicach.

Tradycją siemianowickiego Oddziału jest wyróżnianie członków, którzy należą do ZNP 25 lat. W tym roku wyróżnienie takie otrzymali: kol. Aleksandra Nita, kol. Elżbieta Puchała, kol. Katarzyna Urbańczyk i kol. Anna Woźniak.

Uhonorowano również osoby odchodzące na emeryturę, w tym: kol. Alicję Bielec, kol. Barbarę Bogaczyk, kol. Urszulę Kilijańską, kol. Iwonę Kopic, kol. Mariolę Matysik, kol. Barbarę Neuman, kol. Małgorzatę Nowicką, kol. Barbarę Przybysz, kol. Alicję Ratajewską i kol. Halinę Witkowską.

Podziękowano również za aktywną pracę na rzecz związku członkom Sekretariatu Oddziału: kol. Grażynie Hołyś-Warmuz, kol. Iwonie Rutkowskiej-Pędzijskiej oraz kol. Marii Kujawa, jak również osobom pełniącym swoje funkcje społecznie: kol. Katarzynie Podgórskiej – przewodniczącej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi, kol. Beacie Wolnej-Kudełko – przewodniczącej Sekcji Bibliotekarskiej.

Szczególnie ciepło podziękowano w imieniu całego Zarządu Oddziału ZNP w Siemianowicach Śląskich kol. Teresie Kurek za wiele lat pracy na rzecz naszego Oddziału i aktywne włączanie się we wszelkiego rodzaju akcje i inicjatywy.

Na zakończenie nie zabrakło wystąpień zaproszonych gości, podziękowań oraz wielu przemiłych słów skierowanych w stronę siemianowickiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216

  • Alicja Stysz – Adamska