Oświadczenie o sprzedaży alkoholu – do 31 stycznia

Przypominamy, że do 31 stycznia 2022 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2021 oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku. Termin ten jest nieprzekraczalny, a spóźnienie będzie skutkować koniecznością wniesienia opłaty dodatkowej lub wygaśnięciem zezwolenia w przypadku niedokonania stosownej opłaty.

Druk oświadczenia dostępny jest na stronie: https://peup.siemianowice.pl w zakładce”działalność gospodarcza” oraz w pokoju nr 8 budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10.

Wartość sprzedaży za 2021 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy, których zezwolenie utrzymuje ważność przez cały 2022 rok, mogą wnieść opłatę w trzech równych ratach:

do 31 stycznia 2022 r.

do 31 maja 2022 r.

do 30 września 2022 r.
lub jednorazowo do 31 stycznia 2021 r. po dokonaniu naliczenia.

Ratusz Miejski

Informacji na temat opłat udziela Wydział Spraw Obywatelskich, pod numer telefonu 32 / 7605330.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216

  • Arkadiusz Bącol- Wydział Spraw Obywatelskich