Konkurs ofert na grę miejską „Przygoda z Tatą”

Na żółtym tle trzymająca się za ręce rodzina.
Plakat gry miejskiej „Przygoda z Tatą”

W ślad za pismem Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej otrzymanym ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie uprzejmie informuje, o ogłoszeniu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej otwartego konkursu ofert pn Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia”.

Celem kampanii społecznej jest wzrost świadomości w społeczeństwie, jak ważne jest świadome i zaangażowane podejście do roli ojca – wzmacniające jego rolę w rodzinie.

W ramach konkursu Minister Rodziny zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do składania ofert na wsparcie finansowe projektów na organizację 19 czerwca 2022 r. gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w 16 miastach właściwych ze względu na siedzibę wojewody (po jednej grze miejskiej w każdym województwie).

W każdym z ww. miast zostanie wybrany tylko jeden, najlepszy projekt – w terminie do 11 maja 2022 roku.

Na realizację konkursu Minister Rodziny przeznaczył łącznie kwotę 1,6 mln złotych. Maksymalna kwota dofinansowania, jaka może zostać przyznana na realizację zadania w danym mieście właściwym ze względu na siedzibę wojewody wynosi 100 tys. zł.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego warunków dostępne są na stronie Ministerstwa pod adresem

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-konkursu-organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-w-ramach-programu-ojcostwo—przygoda-zycia

https://www.gov.pl/web/rodzina/organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-rusza-konkurs-ofert

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216

  • Dariusz Płoskonka (Wydział Polityki Społecznej)