Przybywa ukraińskich uczniów i przedszkolaków

Zielony żywopłot, w głębi szare,szkolne pawilony z kolorowymi pasami
Budynek szkolny

Przybywa ukraińskich uczniów w siemianowickich szkołach. Wg stanu na dzień 5 kwietnia br. do podstawówek trafiło 118 dzieci naszych sąsiadów, natomiast do szkół ponadpodstawowych – 9 uczniów. Wzrosła także liczba ukraińskich przedszkolaków – aktualnie jest ich 46.

Nasze placówki czynią starania, aby przybysze zza wschodniej granicy, w miarę możliwości jak najlepiej zaadoptowali się w nowych dla nich warunkach, aby skutecznie niwelować barierę językową.

Aktualnie ci uczniowie z Ukrainy, którzy nie mają większych problemów w komunikacji, uczęszczają do klas razem z polskimi kolegami. Dla tych natomiast, którzy odczuwają kłopot w porozumiewaniu się, utworzone zostały klasy przygotowawcze. W Szkole Podstawowej nr 6 – jest to klasa dla ukraińskich czwarto-, piąto- i szóstoklasistów, natomiast w Szkole Podstawowej nr 4 – podobna klasa skupia starsze dzieci – z klas siódmej i ósmej.

Jak już informowaliśmy, w celu zapewnienia dobrej komunikacji nauczyciela z uczniami w szkole może być zatrudniona osoba, sprawnie posługująca się zarówno językiem polskim, jak i językiem ukraińskim, rosyjskim, czy innym, w którym komunikują się uczniowie. W tej sprawie wpłynęły już do Wydziału Edukacji stosowne wnioski.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216