Mateja to MY – MEDYCY I PRZYRODNICY

Grupa młodzieży stojąca przed budynkiem z wiszącym transparentem Body Worlds
Body Worlds we Wrocławiu

Ekologia stała się wyzwaniem XXI wieku. Zagadnienie to wzbudza wielkie emocje, zwłaszcza biorąc pod uwagę działania proekologiczne i prozdrowotne, które wpłynąć mogą nie tylko na obecne życie, ale też na los przyszłych pokoleń. II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki to społeczność eklektyczna, skupiająca młodzież o różnorodnych zainteresowaniach. Oprócz humanistów są tu też uczniowie, którzy interesują się medycyną, ratownictwem, przyrodą i ekologią oraz zdrowym stylem życia. Mateja wyprzedziła swoje czasy i zależności środowiskowo-przyrodnicze poznaje od dawna, promując zrównoważone podejście do przyrody.

DziałaMY ekologicznie

Początkiem działalności proekologicznej w II LO było utworzenie w 1992 roku koła ekologicznego, a pierwszym wyjazdem przyrodników stała się wyprawa do Doliny Biebrzy. I tak to się zaczęło… Od ponad 30 lat każdy dzień matejkowskich przyrodników to okazja to eksploracji, a nauczyciel biologii, profesor Adam Balon, to fenomen sam w sobie, niestrudzony popularyzator miłości do przyrody i troski o nią, znany w całym naszym mieście.

Młodzież angażuje się w liczne projekty ogólnopolskie i regionalne; znanym wyczynem Matejkowiczów jest na przykład kilkukrotny spływ Brynicą (tratwy „Jasiu” i „Matejko” wykonano z kilkuset butelek typu PET), a ostatnio matejkowscy ekolodzy uczestniczyli w polskiej edycji Climathonu 2020 – zespół liceum zaproponował rozwiązanie dla Siemianowic – program MateJA EKO (w projekcie uczestniczyło ponad sto miast z całego świata). Mateja jest w istocie „zieloną szkołą”, nie tylko z powodu koloru murów szkolnych, ale przede wszystkim postawy proekologicznej; przykładem rozwiązań praktycznych są zainstalowane na terenie szkoły domki dla jeży i hotele dla owadów!

Uczniowie wiedzę czerpią także od pracowników uczelni wyższych, a klasa współpracuje z Wydziałem Ochrony Środowiska UM Siemianowice Śląskie, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Przyroda i ekologia w Matei to także od dawna sukcesy w konkursach. W konkursie Fundacji Ekologicznej „Silesia” na najlepiej prowadzoną działalność ekologiczną w województwie śląskim II LO zajęło bezapelacyjnie I miejsce, a w najbardziej prestiżowym polskim współzawodnictwie – Narodowym Konkursie Ekologicznym odbywającym się pod patronatem Prezydenta RP Mateja uzyskała certyfikat „Przyjaźni Środowisku” jako jedyne liceum w Polsce! Niedawne sukcesy to trzy nagrody w X Międzynarodowym Konkursie „Przyroda w kolorach 2020”, a na konkurs przysłano ponad 1430 prac!

RatujeMY, pomagaMY, wspieraMY

Drugim zakresem sprawdzonych działań matejkowskich klas „b” jest medycyna i ratownictwo. Edukacja medyczno-ratownicza prowadzona jest w Matei od 2010 r. Patronat nad klasą objęło Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe, a także Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich. Edukacja profilowa ma na celu poszerzenie i uzupełnienie wiadomości oraz umiejętności praktycznych z zakresu pierwszej pomocy, a także zapoznanie ze środowiskiem akademickim przyszłych adeptów medycyny. Zajęcia prowadzone w ramach ratownictwa obejmują lekcje w pracowniach, warsztaty w Pogotowiu Ratunkowym, w Straży Pożarnej, zajęcia z ratownictwa wodnego, warsztaty i wykłady w GOPR, organizację imprez okolicznościowych i dzielenie się wiedzą oraz umiejętnościami z innymi (https://ratownictwo.mateja.edu.pl/). Zespół “Mateja Rescue Team” jest zapraszany do pokazów akcji ratowniczych dla uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli, ponadto bierze też udział w wielu konkursach i turniejach związanych z pomocą przedmedyczną oraz zabiegami resuscytacyjnymi.

Uczniowie liceum Matejki w krótkim czasie nauki w szkole średniej mają możliwość zdobycia rzetelnej wiedzy i umiejętności naprawdę potrzebnych każdemu młodemu człowiekowi wiążącemu swoją przyszłość z medycyną, ratownictwem, ekologią, dietetyką, fizjoterapią, weterynarią, biologią, biotechnologią, chemią czy po prostu zainteresowanemu tym, co się wokół niego dzieje w świecie przyrody i człowieka.

Mateja – jesteś u siebie! ZapraszaMY!

https://ekologia.mateja.edu.pl/
https://ekologia.mateja.edu.pl/

https://ratownictwo.mateja.edu.pl/

https://rekrutacja.mateja.edu.pl/

https://www.facebook.com/mateja2lo

https://www.instagram.com/2lo_mateja/

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216

  • Agata Budziak ( II LO)