Z Meritum zrealizujesz pasje

Grupa wolontariuszy stojąca na placu
Wolontariusze

#AkcjaSuperEdukacjaIII Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 2 w ZSTiO Meritum stwarza warunki do całościowego rozwoju młodzieży, uczy zaangażowania, chęci poznawania i odkrywania nowych dziedzin nauki, rozbudza ciekawość  i autentyczną pasję do uczenia się.  Poprzez budowanie wewnętrznej motywacji, nasi uczniowie osiągają wymarzone cele i realizują swoje marzenia.

http://www.zstiomeritum.edu.pl/index.php/o-szkole/rekrutacja

To tutaj klimat szkoły pozwala rozbudzać ciekawość świata, poszerzać horyzonty, daje możliwość  zaangażowania się w ogrom akcji społecznych a co najważniejsze,  uczy dostrzegania potrzeb drugiego człowieka. 

Działania wolontaryjne podejmowane przez Klub Młodego Wolontariusza Merit, służą nie tylko społeczności lokalnej, ale wykraczają daleko poza nasz kraj, a nawet kontynent. Uczniowie sami inicjują akcje pomocowe oraz współpracują z różnymi organizacjami np. FundacjąPiastun Wyrównywanie Szans, Szlachetna paczka, FundacjąOnkologiczne Rakiety, Amnesty International. Nasze zaangażowanie zostało dostrzeżone w województwie, zostaliśmy wyróżnieni, otrzymując tytułyŚląskie Orły Wolontariatu i Lidera wolontariatu.

Kreatywność młodzieży Meritum widoczna jest także w realizacji procesu dydaktycznego. Edukacja opiera się nie tylko na nauce w systemie klasowo-lekcyjnym, uczniowie bardzo często uczestniczą w zajęciach warsztatowych, terenowych, laboratoryjnych. Warto wspomnieć o warsztatach ekologicznych realizowanych efektywnie od wielu lat. Wspomagając proces dydaktyczny, współpracujemy z uczelniami wyższymi naszego regionu np. UŚ w Katowicach. Sami również prowadzimy zajęcia dla lokalnej społeczności, wykorzystując nowocześnie wyposażone pracownie, bazę komputerową, drukarki 3D.

W czasie zdalnego nauczania nikt nie był zaskoczony, z powodzeniem wykorzystaliśmy platformę Microsoft Office 365, a przyznany przez Microsoft naszej szkole tytuł Szkoła nowoczesnych technologii okazał się jak najbardziej zasłużony.

Klimat szkoły budują różne imprezy, podczas których nie tylko się bawimy, ale również uczymy (np. Dzień św. Patryka, Tydzień Mózgu, Dzień Języków Obcych). Nasze przedsięwzięcia organizowane są dla uczniów szkół podstawowych. To w Meritum odbywa się od kilku lat Festiwal Meritum Wizji, konkurs talentów objęty Honorowym Patronatem Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Bytomiu.

Młodzież Meritum może pochwalić się swoimi talentami, pasjami czy hobby podczas organizowanego cyklicznie Przeglądu Talentów Artystycznych Klas. Efektem podejmowanych działań jest uzyskanie tytułu Szkoły Odkrywców Talentów. a nasi nauczyciele otrzymali certyfikat Łowcy talentów.

Działania Meritumzostały dostrzeżone w Parlamencie Europejskim. Szkoła pochwalić się może tytułem Szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego, młodzież otrzymała certyfikaty i tytuły Młodszych Ambasadorów.

 Wszystkie nasze przedsięwzięcia i działania sprawiają, że Meritum to wyjątkowa szkoła, więc jeśli drogi przyszły absolwencie/absolwentko szkoły podstawowej szukasz miejsca, by się zrealizować -Przyjdź do Meritum tu jesteś kimś!

Więcej informacji o ZSTiO Meritum w linkach:

http://www.zstiomeritum.edu.pl/

https://www.facebook.com/ZSTiOMeritumSiemianowice/

https://www.instagram.com/zstiomeritum/

https://www.youtube.com/user/MeritumSport

wolontariusze Meritum

Rekrutacja:

Zapraszamy!

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216

  • Małgorzata Franczyk (Meritum)