Zawody przyszłości w Technikum nr 2 w ZSTiO „MERITUM”. Technik rachunkowości

Klasy pierwsze w zawodzie technik rachunkowości podczas zajęć

#AkcjaSuperEdukacjaTechnik rachunkowości w Technikum nr 2 w ZSTiO „MERITUM” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy, podpartą doświadczeniami w dotychczasowym zawodzie technik ekonomista, potwierdzoną doskonałymi wynikami egzaminów zawodowych oraz absolwentami pracującymi w zawodzie.

Jest to kierunek dla wszystkich tych, którzy pragną uzyskać dobre wykształcenie i zdobyć zawód,
w którym można pracować przez całe życie. Bardzo często jest on wybierany przez osoby kontynuujące tradycje rodzinne w branży finansowo-księgowej.

 W Technikum nr 2 w„MERITUM”w zawodzie technik rachunkowości uczymy w oparciu
o międzynarodowe standardy rachunkowości. Oprócz wiedzy teoretycznej stawiamy na umiejętności w pracy z komputerem i oprogramowaniem oraz na praktykę zawodową w kraju i za granicą. Praktyka zawodowa realizowana jest w biurach rachunkowych, kancelariach doradców podatkowych, działach finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych przedsiębiorstw oraz administracji publicznej. W programie również zajęcia z języka obcego zawodowego.

Blisko połowa godzin dydaktycznych przeznaczona jest na kształcenie praktyczne, które realizowane jest na komputerach z oprogramowaniem kadrowo-płacowym i finansowo-księgowym firmy Insert – jednego z najbardziej rozpoznawalnych producentów oprogramowania w branży ekonomicznej.

Specjaliści ds. kadr i płac oraz księgowi to zgodnie z barometrem zawodów stale poszukiwani fachowcy. Kierunek w zawodzie technik rachunkowości w Technikum nr 2 w„MERITUM” kształci w tych właśnie obszarach, które znajdują potwierdzenie w egzaminach zawodowych
w kwalifikacjach:

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07 Prowadzenie rachunkowości.

Dotychczasowe sukcesy naszych uczniów na egzaminach zawodowych należą do najlepszych
w mieście i województwie. Średnie wyniki na egzaminach kształtują się powyżej 93pkt na 100pkt możliwych do uzyskania. Z kolei zdawalność matur na przeciągu minionych lat wynosi 96%.

W technikum realizowane są rozszerzenia z geografii, biologii, fizyki, matematyki, języka angielskiego. Języki obce do wyboru spośród języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Ten szeroki wachlarz rozszerzeń i języków obcych pozwala podjąć studia na dowolnym kierunku.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej ZSTiO„MERITUM” z informacjami o zawodzie

http://zstiomeritum.edu.pl/o-szkole/rekrutacja/3-technik-ekonomista-technikum-nr-2

Więcej informacji znaleźć można na naszych stronach internetowych:

http://www.zstiomeritum.edu.pl/

https://www.facebook.com/ZSTiOMeritumSiemianowice/

https://www.instagram.com/zstiomeritum/

https://www.youtube.com/user/MeritumSport

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216

  • Adam Korzyniec ( Meritum)