„Młodzi aktywni! Rynek pracy czeka na ciebie” Bezpłatne szkolenia dla młodzieży

Fundacja „Europa House” realizują bezpłatne szkolenia UE skierowane dla osób w wieku 18-29 lat z woj. Śląskiego. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Power. Szkolenia są w charakterze aktywacji zawodowej, skierowane są dla młodych niepracujących osób w wieku 18-29 lat, mieszkających na terenie województwa śląskiego, które nie uczą się na co dzień. Celem szkoleń jest pomoc młodym nabyć kalifikację zawodowe w oparciu o ich predyspozycje. W ramach udziału w projekcie oferowane jest: doradztwo zawodowe, coaching, pośrednictwo pracy, szkolenie zawodowe, stypendium szkoleniowe, ubezpieczenie, zwroty kosztów dojazdu na szkolenia stacjonarne oraz materiały szkoleniowe i catering z ciepłym posiłkiem. Projekt potrwa do 31.01.2023 r.

Autor:

  • Mikołaj Polowy (Biuro Obsługi Inwestora UM)

wprowadzający: Rafał Jakoktochce