Pierwsze powakacyjne posiedzenie Rady Gospodarczej

Członkowie Rady Gospodarczej podczas obrad.
Członkowie Rady podczas posiedzenia

We wrześniu 2022 roku na dużej sali posiedzeń Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich odbyło się pierwsze po wakacjach posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Siemianowice Śląskie.

Otwarcia posiedzenia dokonał Prezydent Miasta Siemianowic Śląskich Rafał Piech.
W czerwcu br. zakończyła się roczna kadencja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gospodarczej, tym samym Prezydent podziękował w imieniu własnym i członków Rady Gospodarczej Przewodniczącemu Michałowi Janosowi oraz Wiceprzewodniczącemu Bogdanowi Sewerynowi za pracę i zaangażowanie w sprawy związane z Radą Gospodarczą.
Na kolejny rok działalności Rady Gospodarczej, spośród członków na funkcję Przewodniczącego został zgłoszony Michał Janos, który wyraził zgodę na kandydowanie. Podczas głosowania dotyczącego kandydatury Michała Janosa na Przewodniczącego Rady:
ZA było 9 osób, PRZECIW 0 osób, WSTRZYMAŁA się 1 osoba.
Następnie przewodniczący wskazał osobę Bogdana Seweryna na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gospodarczej, który również wyraził zgodę na kandydowanie.
W przypadku głosowania dotyczącego kandydatury Bogdana Seweryna na Wiceprzewodniczącego:
ZA było 9 osób, PRZECIW 0 osób, WSTRZYMAŁA się 1 osoba.
Obaj Panowie zostali wybrani kolejno na Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego
Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Siemianowice Śląskie.

Następnie ustalono harmonogram pracy Rady Gospodarczej na kolejny rok działalności.

Ważnym punktem posiedzenia było omówienie oraz ustalenie spotkania
z przedsiębiorcami. Spotkanie ma się odbyć na dzień kolejnego posiedzenia Rady Gospodarczej w SCK „Zameczek”. W tym dniu Rada Gospodarcza wraz z Prezydentem Miasta i zgromadzonymi przedstawicielami firm będą rozmawiać o możliwościach stworzenia jeszcze dogodniejszych warunków rozwoju przedsiębiorczości w naszym mieście.
Zaproponowano również, aby przy organizacji tego spotkania była wcześniejsza możliwość rejestracji przedsiębiorstwa/firmy oraz proponowanego tematu dyskusji. Zwrócono również uwagę na problematykę z jaką borykają się w szczególności mikro i małe firmy, tym samym spotkanie powinno być skierowane do tej grupy, która stanowi odsetek wszystkich funkcjonujących firm.

Ostatnim zagadnieniem dwunastego posiedzenia Rady Gospodarczej było omówienie propozycji firm jakie mogą zostać wyróżnione Nagrodą Gospodarczą Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. Nagroda Gospodarcza ma na celu uhonorowanie przedsiębiorców

M. Janos

Autor:

  • Ewa Grabolus, Biuro Obsługi Inwestora

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska