Windą do nieba – dostępny Urząd dla każdego mieszkańca.

Logo PFRON - info na stronę PFRON
Logo PFRON – info na stronę PFRON

Gmina Siemianowice Śląskie realizuje przedsięwzięcie grantowe pn.: Windą do nieba – dostępny Urząd dla każdego mieszkańca.

Całkowita wartość projektu: 700.090,30 zł

Grant jest współfinansowany ze środków europejskich w kwocie: 210.700,00 zł oraz
ze środków dotacji celowej w kwocie: 39.300,00 zł.

OPIS I CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Siemianowice Śląskie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób
z niepełnosprawnościami, przez montaż windy w budynku Urzędu mieszczącym się na ulicy Jana Pawła II 10 oraz wprowadzenie udogodnień w pozostałych budynkach Urzędu.

PLANOWANY EFEKT:

Zrealizowanie projektu pozwoli na zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjnych w budynku Urzędu Miasta co stanowić będzie przystosowanie budynku do minimalnych standardów dostępności dla korzystających z usług urzędu oraz pracowników.