Ostateczny termin złożenia oświadczenia o sprzedaży napojów alkoholowych upływa 31 stycznia.

Górny fragment budynku ratusza
Ratusz Miejski

Przypominamy, że do 31 stycznia 2023 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2022 oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku. Termin ten jest nieprzekraczalny, a spóźnienie będzie skutkować koniecznością wniesienia opłaty dodatkowej lub wygaśnięciem zezwolenia w przypadku niedokonania stosownej opłaty.

Druk oświadczenia dostępny jest na stronie: https://peup.siemianowice.pl w zakładce”działalność gospodarcza” oraz w pokoju nr 8 budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10.

Informacji na temat opłat udziela Wydział Spraw Obywatelskich, pod numer telefonu 32 / 7605330.

Autor:

  • Arkadiusz Bącol, Wydział Spraw Obywatelskich

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska