Ruszamy z Mobilnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich

Afisz Punktu Informacyjnego

Po raz kolejny Miasto Siemianowice Śląskie oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Zapraszamy lokalnych przedsiębiorców do skorzystania z „Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich”, konsultant będzie do dyspozycji dnia 23 lutego 2023 roku
w godzinach od 8.00 do 13.00 w siedzibie SCK – Zameczek w Siemianowicach Śląskich, przy ulicy Oświęcimskiej 1.

Spotkanie będzie miało charakter konsultacji a udział jest bezpłatny.

Głównym celem programu „Mobilny Punkt Informacyjny” jest przekazywanie informacji
na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działająca na terenie województwa śląskiego realizuje przedsięwzięcie, którego celem jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektu.

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych konsultanci odwiedzają poszczególne miasta
i gminy województwa.

Organizatorami wydarzenia jest Biuro Obsługi Inwestora Urzędu Miasta tel. 32 760 53 94, 502 693 575 oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Kontakt:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice 1; Tel.: 32 77 40 172 / 32 77 40 193 / 32 77 40 194

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

Autor:

  • Ewa Grabolus, Biuro Obsługi Inwestora

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska