Konkurs Ekolaury 2023

Plakat konkursu

Rada Polskiej Izby Ekologii ogłosiła Konkurs „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2023”. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, uczelni oraz instytutów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska.

Zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć, zrealizowanych do końca 2022 r., w kategoriach:
–  Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi,
 –  Ochrona powietrza atmosferycznego,
 –  Ochrona i adaptacja do zmian klimatu,
 –  Edukacja ekologiczna,
 –  Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych,
 –  Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 –  Odnawialne źródła energii,
 –  Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
 –  Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 –  Zrównoważony transport,
 –  Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju.

 Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul. Warszawska 3) – z dopiskiem „Ekolaury 2023” lub przesłać w formacie *pdf na adres pie@pie.pl wniosek podpisany elektronicznie (kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany) – do 30 czerwca 2023 r.
 Uczestnikiem Konkursu mogą być:
– przedsiębiorcy,
– jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego,
– związki komunalne z udziałem gmin i powiatów,
– uczelnie i podmioty prowadzące działalność badawczą,
– instytucje ochrony środowiska,
– organizacje pozarządowe.
W załączeniu:
    Formularz zgłoszeniowy do Konkursu (doc), załączony dokument
    Zaproszenie do Konkursu. ulotka -załączony dokument
    Regulamin Konkursu: www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury/regulamin-ekolaury
    Strona internetowa Konkursu: www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury

 W razie pytań dotyczących zgłoszeń konkursowych prosimy o kontakt mailowy pie@pie.pl lub telefoniczny: 501 052 979.

Autor:

  • Elżbieta Nieszporek, Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska