Rada Gospodarcza zawitała na Budryka

Uczestnicy spotkania Rady Gospodarczej w trakcie obrad

Ostatnie, przedwakacyjne posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta odbyło się we wtorek (30.05) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Budryka.

Głównym tematem spotkania była tzw. turystyka jednego dnia. Jednak zanim poruszono tą kwestię w pierwszej kolejności przewodniczący Rady, Pan Michał Janos przywitał zebranych gości oraz podziękował Pani Marcie Kwiecień, Wicedyrektorce szkoły za możliwość spotkania się na terenie placówki.

Następnie głos oddał Pani Beacie Gałeckiej, Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta, która to wręczyła Nagrodę Gospodarczą firmie Hubertus Design Sp. z o.o. W imieniu zarządu nagrodę odebrał Pan Adam Leboch.

Hubertus Design Sp. z o.o. to firma związana z branżą meblarską, która swoje produkowane wyroby wysokiej jakości i nowoczesności prezentuje na międzynarodowych targach i wystawach, tym samym promując Miasto Siemianowice Śląskie poza jego granicami. Jest też laureatem wielu prestiżowych nagród: „DOBRY WZÓR 2006”, MEBLE PLUS – Produkt 2009, „KUSZĄCY MODEL”.

Kolejnym punktem spotkania była wizytacja szkoły, a głównie nowych pracowni edukacyjnych przygotowanych do kształcenia zawodowego. Warto przypomnieć, iż członkowie Rady od pierwszej kadencji tego organu w rozmowach z władzami miasta wyrażali potrzebę przygotowania młodego pokolenia na oczekiwania rynku pracy. Tym samym w ostatnich latach nasze Miasto inwestowało w rozwój klasopracowni w szkołach ponadpodstawowych, a efekt mogli zboczyć na własne oczy przedsiębiorcy wchodzący w skład Rady Gospodarczej.

Pani Marta Kwiecień zaprezentowała między innymi pracownie zawodowe dla: mechanika/montera maszyn i urządzeń, automatyka, elektromechanika, sprzedawcy, fryzjera, budowlańca, a także pracownię rozwoju kreatywnego „Wzrastam”.

Następnie wrócono do głównego punktu spotkania rady, czyli do tematu turystki jednego dnia w naszym mieście. Na początek głos zabrał Pan Michał Janos, który okiem przedsiębiorcy wskazał potencjał turystyczny naszego regionu oraz możliwości wzrostu gospodarczego miasta właśnie w oparciu o tzw. turystykę jednego dnia nakierowaną na mieszkańców naszej metropolii.

Kolejno głos zabrał Pan Krzysztof Nos z Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta oraz Pani Monika Pojda-Dziekońska, Zastępca Dyrektora Siemianowickiego Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich, którzy zaprezentowali walory turystyczne naszej gminy, cykliczne wydarzenia kulturalno-sportowe, które są skierowane do mieszkańców metropolii. Ponadto wskazali pomysły, których realizacji przyczyniłaby się do zwiększenia ilości osób odwiedzających nasze miasto.

W tym punkcie obrad głos zabrali również Pan Łukasz Wanot, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Pan Wojciech Grzyb, Dyrektor Muzeum Miejskiego oraz Aleksandra Lipko-Firlus, Kierownik Pływalni Miejskiej, co warte zaznaczenia najstarszej krytej pływalni miejskiej w Polsce.

Przedstawiciele miejskich jednostek przedstawili szeroką gamę wydarzeń kierowanych tak naprawdę nie tylko do mieszkańców Siemianowic, ale całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Na obrady został zaproszony także Pan Tomasz Kieczka, manager Śląskiego Klubu Golfowego, który odniósł się do tego, jak lokalne pole do golfa wpisuje się w aspekt turystyczny naszego miasta oraz zaproponował otwarcie się na turystów biznesowych, którzy ze względu na specyfikę naszego regionu są częstymi gośćmi na Śląsku.

Po wystąpieniu przedstawiciela Śląskiego Klubu Golfowego, nawiązała się dyskusja która była ostatnim elementem spotkania.

W jej trakcie padło kilka ciekawych propozycji oraz uwag, które zostaną przez Radę przedstawione władzom miasta. Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się już po przerwie wakacyjnej.

Autor:

  • Jakub Nowak | Biuro Obsługi Inwestora

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska
foto: Piotr Pindur | Biuro Prasowe UM Siemianowice Śląskie